ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Forskning

Som nationellt kompetenscentrum är Encell en kanal för kunskapsspridning av forskning om det livslånga lärandet.

Utvärderingar

Vi har även sammanställt en katalog över utvärderingar, som Encells medarbetare varit delaktiga i att ta fram under åren. Kolla in den här!

Knuten till Encell finns forskningsmiljön Livslångt lärande, vars huvudsyfte är att bedriva forskning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner.

Forskningen inom miljön kan sammanfattas i tre huvudområden:

Forskningsprojekt inom miljön har bland annat belyst kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, lärande och kunskapsöverföring mellan generationer, genus och jämställdhet, mångfald och inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom formell och icke-formell utbildning.

Publikationer från Encellforskare

  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism. Disability and Rehabilitation (pp. 1-10). Mer information
  • Bjursell, C. (2020). Tre perspektiv på livslångt lärande. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation Mer information
  • Hedegaard, J., Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens. Educational gerontology 46(2), 84-94 Mer information
  • Henry, C., Lawton Smith, H., Meschitti, V., Foss, L., McGowan, P. (2020). Networking, gender and academia: an ecosystems approach. In: H. Lawton Smith, C. Henry, A. Poulovassilis, & H. Etzkowitz (Ed.), Gender, science and innovation: New perspectives Edward Elgar Publishing Mer information
  • Björklund Carlstedt, A., Bjursell, C., Nystedt, P., Sternäng, O. (2019). Bridge employment – att arbeta efter 67. Mer information
  • Foss, L., De Paoli, D. (2019). “How does network funding enhance cultural and artistic collaboration across regions?”. Mer information
  • Tillmar, M., Ahl, H., Sköld, B., Berglund, K., Pettersson, K. (2019). Women’s businesses for rural economic growth and gender equality – data from a welfare state. HELIX Competence Centre Mer information
  • Kindap Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). Eşlerin algıladığı özerk irade ve psikolojik kontrol ölçeklerinin uyarlama çalışması [The adaptation of Autonomy Support Scale-Spouse Form and Psychological Control Scale-Spouse Form]. Mer information
  • Kindap Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). Evlilik öncesi cinsel ilişkiye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması [The development of a scale to measure attitudes towards premarital sex]. Mer information
  • Olsson, T., Martinez, C., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). Who Becomes a Silver Surfer? Resources, Repertoires and Technological Histories among Connected Seniors. Mer information

Alla träffar från DiVA (660)

Sidan uppdaterad 2018-11-07

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information