Forskning

Som nationellt kompetenscentrum är Encell en kanal för kunskapsspridning av forskning om det livslånga lärandet.

Utvärderingar

Vi har även sammanställt en katalog över utvärderingar, som Encells medarbetare varit delaktiga i att ta fram under åren. Kolla in den här!

Knuten till Encell finns forskningsmiljön Livslångt lärande, vars huvudsyfte är att bedriva forskning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner.

Forskningen inom miljön kan sammanfattas i tre huvudområden:

Forskningsprojekt inom miljön har bland annat belyst kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, lärande och kunskapsöverföring mellan generationer, genus och jämställdhet, mångfald och inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom formell och icke-formell utbildning.

Publikationer från Encellforskare

  • Dybelius, A. (2020). Varför skrev jag en bok om Karl XII?. Malmbäck: Malmbäcks hembygdsförening Mer information
  • Almén, L., Bagga-Gupta, S., Bjursell, C. (2020). Access to and accounts of using digital tools in Swedish secondary grades: An exploratory study. Journal of Information Technology Education: Research (pp. 287-314). Mer information
  • Ahl, H. (2020). Why research on women entrepreneurs needs new directions. In: The praxis of diversity (pp. 65-104). Cham: Palgrave Macmillan Mer information
  • Persson, R. (2020). Challenging the Culture of Competition. Third Factor Mer information
  • Bjursell, C. (2020). Tractor Dad: From story to a scientific text, and back. In: Dialogues in Critical Management Studies Bingley: Emerald Group Publishing Limited Mer information
  • Dybelius, A. (2020). Goda relationsbyggare kan säga som Lotta på Bråkmakargatan. Universitetsläraren Mer information
  • Adams Lyngbäck, L., Bylund, C., Gillberg, C., Jones, G., Larsdotter, M., Nelson, B. (2020). The impact of COVID-19 on disabled citizens in Sweden [blog post]. Mer information
  • Gillberg, C. (2020). The significance of crashing past gatekeepers of knowledge: Towards full participation of disabled scholars in ableist academic structures. In: Ableism in Academia: Theorising experiences of disabilities and chronic illnesses in higher education London: UCL Press Mer information
  • Gillberg, C. (2020). Pyjamas-wearing mentors? Dissolving the inclusion / exclusion divide in professional development: A think piece working paper. Leeds: Carnegie School of Education, Leeds Beckett University Mer information
  • Gillberg, C. (2020). Book review: Disability experiences, memoirs, autobiographies, and other personal narratives, volume 1 and 2. Editors: Thomas Couser and Susannah B. Mint. Taylor & Francis Mer information

Alla träffar från DiVA (672)

Sidan uppdaterad 2020-07-07

Sidan uppdaterad 2018-08-20