Kommunikation, kultur och mångfald – CCD 25 år

2022-10-20

Forskningsmiljön CCD (Communication, Culture, and Diversity) firar 25 år och är fortfarande lika relevant som när den startade.

CCD försöker synliggöra gråskalan i en värld som alltför ofta tecknas i svart och vitt, som pekar på alternativa perspektiv med en inkluderande ansats och försöker hitta sätt att öka toleransen i samhället och bygga broar mellan individer och grupper. CCD etableras under sent 90-tal vid Örebro universitet av Sangeeta Bagga-Gupta med stöd av Wallenbergstiftelsens medel för “unga disputerade framtida kvinnliga ledare”. Forskningsmiljön, som då heter KKOM-DS (Kommunikation, Kultur och Mångfald – Deaf Studies), utvecklas snabbt till en “mindre, men stark, forskningsmiljö”. Med sin starka internationella prägel byter den namn till CCD (Communication, Culture, and Diversity) 2015.

Under många år har CCD varit en del av den internationella frontlinjen på områden som literacies, Deaf Studies, flerspråkighet, dekoloniala perspektiv, teknik-digitalisering, demokratifrågor, jämlikhet och intersektionalitet, där frågor som exkludering, inkludering och social rättvisa sätts i fokus av forskare från en rad olika akademiska discipliner. Med avstamp i frågor relaterade till olika marginaliserade grupper ­– etniska, grupper med funktionshinder, rasifierade grupper, genus etc – genomförs såväl nationella som internationella samarbeten, bland annat med olika institutioner i Japan, Italien, Mexico, Norge, och USA.

2012 tilldelas CCD statligt stöd från Kulturrådet och Kulturdepartementet för tvärsektoriell samverkan. Projektet DoT (Delaktighet och Teater) startas tillsammans med Länsteatern i Örebro, avslutas 2016 och ersätts av tankesmedjan DoIT (Delaktighet och Inkludering Tankesmedja). Samverkan med det omgivande samhället sker i huvudsak genom återkommande temabaserade nationella och internationella konferenser, och aktiviteter inom ramen för DoIT. CCD har genomgående varit känd för en hög publiceringsgrad, med forskningsseminarieserier och workshops kopplade till internationella nätverk och med föreläsare och deltagare från hela världen. Utöver flera externfinansierade forskningsprojekt som drivits inom forskningsmiljön, har CCD lett flera forskarskolor finansierade av Vetenskapsrådet.

2016/17 placeras CCD vid Jönköping University (JU) och fokus breddas och fördjupas och nya medlemmar har välkomnats från såväl JU som från andra universitet i Sverige och utlandet. Samverkan med olika nya internationella aktörer har utvecklats, bland annat med olika institutioner i Indien. Den 1 september 2022 tog Maria Bäcke över som ny ledare för CCD med Johannes Heuman och Radu Harald Dinu som co-leaders och med Sangeeta Bagga-Gupta som vetenskaplig ledare. När forskningsmiljön CCD nu fyller 25 år fortsätter att medlemmarna att verka internationellt, tvärvetenskapligt, tvärsektoriellt och inkluderande. Nyanser och alternativa, toleranta och inkluderande perspektiv har sällan varit så viktiga som de är i dag och CCD siktar framåt. CCD:s forskning och undervisning fortsätter att utifrån lärande, kommunikation, kultur och mångfald verka för en högre grad av social rättvisa i samhället –såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

Kontakt

Vertikals Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.