Ökad risk för sämre munhälsa för barn med Downs syndrom

2024-03-21

Den 21 mars är det Världsdagen för Downs syndrom, även känd som Rocka sockorna-dagen. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom. Vi vill därför rikta lite extra uppmärksamhet på ett forskningsprojekt om barn med Downs syndrom och munhälsa.

Pojke med Downs syndrom. Foto: LSOphoto

Barn med Downs syndrom har en ökad risk för en sämre munhälsa och att besöka tandvården kan vara en utmaning för dessa barn. Tandvårdspersonal kan också uppleva det som svårt att behandla barn med Downs syndrom på bästa sätt.

Tidigare forskningsstudier visar att svenska föräldrar efterfrågar en ökad kunskap hos tandvårdspersonal vad gäller bemötande och kommunikation med barn med Downs syndrom. Dessutom ifrågasätter föräldrarna om deras barn verkligen får den tandvård och behandling de har rätt till, avseende tandreglering.

Utifrån dessa resultat initierades ett forskningsprojekt där vi undersöker hur delaktiga barn med Downs syndrom är i tandvårdsituationen och vad som påverkar besluten om vilken tandvård som erbjuds med fokus på tandreglering.

I forskningsprojektet ingår ett doktorandprojekt, där enkäter till föräldrar och tandvårdspersonal kommer skickas ut under 2024. Därefter kommer intervjuer att utföras med tandvårdspersonal, föräldrar och barn med Downs syndrom. Vi hoppas att projektet kommer att öka kunskapen kring den tandvård som barn med Downs syndrom får och bidra till en jämlik tandvård.

Vi som arbetar med projektet är:

Doktorand Elisabete Rebotim

Handledare

Malin Stensson, Tandhygienist, docent, Jönköping University

Maria Björk, Barnsjuksköterska, docent, Jönköping University

Luc Marks, Barntandläkare och professor, Antwerpen University, Belgien

Henrik Berlin, Barntandläkare och lektor, Malmö Universitet

Mer läsning:

Föräldrars syn på tandvård och munhälsa för barn med Downs syndrom

Föräldrar önskar mer kunskap hos tandvårdpersonal gällande bemötande av barn med Downs Syndrom

Kontakt

School of Health and Welfare Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.