Så knäcker vi koden för samverkan

2021-05-05

Ett framgångsrikt samarbete mellan akademin och industrin är ingen skrivbordsprodukt. Det måste leva och andas! Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Tekniska högskolan i vårskrud

Foto: Patrik Svedberg

Strategiska partnerskap – inte bara med stora företag

Tekniska Högskolan i Jönköping är en av Sveriges ledande utbildare av högskoleingenjörer. Vår vision är att utveckla och sprida ny teknik och kunskap som stärker den internationella konkurrenskraften inom svensk industri.

Vi har också blivit internationellt uppmärksammade för att vi är bra på att samverka med näringslivet. Till och med under 2020 – när nästan alla personliga möten fick ställas in på grund av pandemin – interagerade vår personal, våra lärare och studenter med mer än 500 unika företag som valt att samverka med oss. En handfull av dessa är långsiktiga strategiska partners som stödjer oss i utvecklingen av utbildning och forskning som är viktig för att öka regionens konkurrenskraft. Våra strategiska partners är starka svenska varumärken som Husqvarna Group, Fagerhult, Saab, Combitech, Scania CV AB och Kongsberg Automotive.

”Vi är stolta över att vara en strategisk partner till Tekniska Högskolan i Jönköping. Det ger oss möjlighet att aktivt profilera vårt företag mot motiverade studenter som siktar på framtida möjligheter inom den globala fordonsindustrin”, säger Roger Blezell som är platschef på Scania CV AB.

Eftersom vår region kännetecknas av många små och medelstora företag har vi också etablerat ett strukturerat partnerskap med noder som representerar ett antal av dessa företag, som i sin tur kan kopplas till en bransch, en specifik sektor eller ett geografiskt område. Dessa noder är i dagsläget Träcentrum och Campus Värnamo.

Fördelar med forskning och utbildning i samverkan

Vår starka koppling till industrin är fördelaktig på många sätt. Genom integrationen av verkliga problem, praktisk kunskap och ett tvärfunktionellt synsätt i utbildningen blir våra studenter bättre förberedda för anställning – oavsett om de kommer att verka i företag som jobbar i silos eller i småföretag där de kan ta ett bredare ansvar.

De flesta av våra forskningsprojekt genomförs i samverkansforskning där företag bidrar hela vägen – från formuleringen av själva frågeställningen till spridning av resultatet. Förutom att säkerställa praktisk relevans, underlättar detta för forskarna både i datainsamling och vid utvärdering av resultat. För de företag som deltar och bidrar till forskning och utbildning kan interaktionen med studenter och forskare inspirera till kompetensutveckling och livslångt lärande samtidigt som det bidrar till att säkerställa tillväxt.

”Det är vinn-vinn-vinn,” konstaterar vår VD vid Tekniska Högskolan, Ingrid Wadskog.

Stärker regionens konkurrenskraft

Ny kunskap är en förutsättning för regionens utveckling och konkurrenskraft. Hjärtat i det här samarbetet med industrin är vår forsknings- och utbildningsmiljö SPARK, med fokus på kunskapsintensiv produktrealisering.

”Våra företag står inför en situation där de måste stärka sin produkt- och processutveckling. SPARKs forskningsmiljö erbjuder lösningar på dessa utmaningar och därför var det ett naturligt steg för oss att börja samarbeta. Som strategisk partner fungerar Träcentrum som en viktig bro mellan akademin och industrin”, säger Joakim Brobäck, VD för Träcentrum och representant för 400 företag inom den svenska träindustrin.

”Tillsammans med andra strategiska partners får vi möjlighet att samarbeta och identifiera områden där vi kan bli bättre. Med SPARK får vi ny kunskap, hjälp och support i utvecklingen av vårt företag”, säger Emma Hallman, som är industrialiseringschef på Fagerhult.

Vägen till framgång

Hur lyckas ni? Den frågan får vi ganska ofta. Svaret finns i vår unika historia. Tekniska Högskolan skapades på initiativ av regionala företag för att möta den starka efterfrågan på utbildade ingenjörer. Att delta aktivt i högskolans utbildning och forskning har varit en självklarhet för våra partnerföretag från dag ett.

En del i framgången är att vi medvetet har jobbat för att behålla våra decentraliserade samarbetsprocesser. Samverkan med företag är en naturlig del i det dagliga arbetet för våra kollegor. För att följa upp och utveckla samarbetsfrågor finns ett samverkansråd med representanter från alla avdelningar. Rådets medlemmar nätverkar intensivt för att skapa nya kontakter med företag och för att upprätthålla relationer med våra befintliga partners. Vårt centraliserade team för samverkan är möjliggörarna som visualiserar och tydliggör fördelarna med samverkan både internt och externt.

För oss är samarbete inte en skrivbordsprodukt utan något som lever och andas. Vi är övertygade om att banbrytande utbildning måste baseras på forskning och att den kräver att vi bygger relevant forskningskompetens med nära koppling till industrins utmaningar.

Linda Bergqvist, Samverkanschef vid Tekniska Högskolan

Stefan Brolin, Projektledare Samverkan vid Tekniska Högskolan

Jenny Bäckstrand, Forskarskoleledare vid Tekniska Högskolan

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.