Tänk nytt. Tänk smart. Digitala möten i spåren av Covid-19.

2020-03-18

Just nu skulle det genomförts ett stort internationellt utbyte i Värnamo på Gummifabriken mellan svenska och indiska studenter. Men Covid-19 viruset ville annat och tre dagar före projektet skulle startats togs beslutet att genomföra utmaningen som de fått från Hags i Aneby med digitala i stället för fysiska möten. De indiska studenterna arbetade från Guwahati och de svenska från Gummifabriken i Värnamo.


alt

Med fokus på lösningar och möjligheter, istället för utmaningar, och med tillgång till modern teknik kunde man koppla upp sig mot varandra och skapa förutsättningar för samarbete över kulturer och kontinenter. Inte bara en lösning för virustider, utan också en klimatsmart lösning för hållbar, långsiktig internationalisering. Där alla, oavsett ekonomiska förutsättningar kan samarbeta internationellt.

Även om studenterna möttes av utmaningar i form av att de inte ständigt kunde vara uppkopplade mot varandra, inte kunna mötas i verkligheten och en rejäl tidsskillnad fann de metoder och processer för att samarbeta och gemensamt utveckla produktidéer och även realisera prototypmodeller. Att inte kunna befinna sig fysiskt tillsammans innebar att studenterna behövde fördela och strukturera arbetet med en viss kompromissvilja för att kunna nå slutmål inom givna tidsramar, en nyttig utmaning som också speglar en designers yrkesvardag!

alt

Tack vare tekniken kunde studenter både från Sverige och Indien samtidigt redovisa och demonstrera sina produktidéer för HAGS i Aneby via länk samtidigt som HAGS kunde ge löpande feedback och få svar på eventuella frågor. En viktig lärdom kring tekniken är att det fungerar att arbeta digitalt om man är förberedd och har testat utrustningen innan skarpt läge. Även om tekniken i sig fungerar är vi bara människor och inte alltid förberedda på det som behöver lösas innan allt är väl uppe och fungerar. Lite som att jämföra med om vi skulle behöva dra fram kablar och koppla in högtalare och ställa in rätt frekvens på tv’n när vi ska se på nyhetssändning på kvällen i tv-soffan. Inget vi hade accepterat. Vi har lite kvar innan vi är i fas med tekniken. Med andra ord så startades tekniken upp en halvtimme innan studenterna gick online för att samarbeta och redovisa, och allt fungerade. Viktigt var även att ha tillgång till bra ljud, för att kunna kompensera för sämre bild och för att kunna hålla fokus under längre online-sessioner.

Oavett vilka anledningar man har till att inte göra resor så finns förutsättningar både för internationalisering, samverkan och utbildning. Inom projektet TED – MINT, som står för Technology, Economy & Design – Multidisciplinary International, samarbetar studenter från Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) tillsammans med studenter från Indian Institute of Technology (IIT) i Guwahati, Indien. Över distans, med hjälp av digitala verktyg, samarbetar de i mindre grupper inom ramen för projektet där HAGS i Aneby står för utmaningen där studenterna innoverar och designar 2025-års möbelserie åt HAGS. Med utgångspunkt i material, färg, form och funktion tog studenterna fram nya produktidéer.

Målet med TED-MINT-projektet är att öka samverkan mellan högskolor och regionala företag genom studentsamarbete och att bidra till breddad innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft samtidigt som studenterna förbereds för sitt framtida yrkesliv med integrerade lagarbeten och komplexa utmaningar. Företagen får hjälp med vidareutveckling och utveckling av både befintliga och nya produkter och studenterna bygger kontakter och nätverk mot regionala företag som kan underlätta dels i studenternas fortsatta utbildning, dels i företagens framtida rekryteringar.

Nyckelaktör i projektet är, förutom skolorna och deltagande företag, Campus Värnamo som projektägare bidrar med sin kreativa miljö, och vanligtvis är mötesplats för projektet.

HAGS ser definitivt värdet i samverkan på riktigt, där de får hjälp att se dels vad unga designers vill skapa och har visioner kring, dels vad deras framtida nyttjare saknar i möbelform för utemiljöer. Detta samtidigt som de som företag stärker banden in mot akademin, visar upp sig som en framtida arbetsgivare mot studenterna och får en injektion i sin egen produktutveckling i form av potentiella prototyper.

JTH och IIT, som utbildningsanordnare, ser värdet i att kunna ge studenterna skarpa projekt på riktigt. Där förutsättningarna ibland ändras med kort varsel, ledtider måste hållas, och en riktig uppdragsgivare som ger löpande feedback på studenternas arbete. Detta samtidigt som studenterna får tränas i att samarbeta med nya människor, över kulturer och gränser.

Samverkan på riktigt, det är det som genomsyrar Tekniska Högskolans verksamhet och den samverkan som bedrivs tillsammans med regionens företag och organisationer. Även när den genomförs över nätet.

Stefan Brolin

Tack till:

Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig Campus Värnamo

Carl Michael Johannesson, docent teknisk design KTH

Lars Eriksson, professor industridesign JTH

Disa Danevad, designer HAGS

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.