Unveiling the Pricing Strategies and Debt Profiles of Swedish Firms: A Novel Data-Driven Study in Partnership with the Riksbank

2023-12-13

Our research examines the relationship between the frequency of price changes, firm indebtedness, and the impact of monetary policy on the Swedish economy.

Riksbanken, Stockholm. Photo: Wikipedia

We have information on Swedish firms, their debt, and how often they change prices. Studying how often certain firms change prices is vital to understanding why inflation is so high and how it will evolve. The unique dataset allows us to draw conclusions relevant to the macroeconomy, enhancing our understanding of monetary policy. This knowledge is crucial for policymakers to design effective strategies with societal impact in mind, especially now when inflation is affecting everyone.

Principal Investigator: Benjamin Larin (PhD), Assistant Professor, JIBS/JU

Co-applicant: Mathias Klein (PhD), Senior Economist, Sveriges Riksbank, Monetary Policy Department - Research

Contact

Samhällsnyttig forskning

Finansierad av The Hamrin Foundation

Jönköping International Business School fick över 20 miljoner kronor från familjeägda The Hamrin Foundation. Pengarna ska finansiera ny samhällsnyttig forskning i nationalekonomi och företagsekonomi med fokus på aktuella områden. Totalt beviljas sex ansökningar en finansiering på över 20 miljoner kronor. De beviljade projekten kommer att starta upp under 2024 och pågå som längst till och med 2026.

Här presenteras forskningsprojekten i bloggformat.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.