"Varför ska det vara temaparker?"

2023-04-14

I veckan presenterade politiken att det ska anläggas några stora lekparker för barn, så kallade temaparker. Det är ett steg i rätt riktning, att annektera dyrbar mark i staden för barns aktiviteter och lek, men varför ska det vara temaparker?

"Drakparken" i Helsingborg. Foto: Helsingborgs stad/Visit Helsingborg.

Studier visar att det räcker långt med en naturrik utomhusmiljö som innehåller träd som tillåts klättra i, pinnar att bygga med och lösa naturföremål som kan användas till barns egeninitierade aktiviteter. För äldre barn kan en naturlig crossbana i skogen för att cykla downhill vara ett alternativ.

”Vilda djurparken” och ”drakparken” är exempel på två temaparker som finns i Helsingborgs Stad. Barn uppskattar platser som inte är permanenta, ”färdiga” eller konstruerade för en särskild aktivitet. ”Vilda natur” platser och platser med en topografi som möjliggör att åka kana uppskattas av barn. Barn vill kunna skapa, förändra, justera, göra nytt och använda sin fantasi.

Enligt politiken ska barn få vara med och utforma temaparkerna, men på vilket sätt då? Om barn tillfrågas som har begränsade erfarenheter om olika utomhusmiljöers potential så kanske det blir ”traditionella” lekparker. Den andra frågan är på vilket sätt som barnen ska få vara medskapare. Det är spännande att låta barn vara delaktiga i processer, men det gäller att tänka till så utformningen verkligen tar avstamp ur barns perspektiv.

Temaparkerna ska också fungera som ett sätt att öka integrationen, men det sker ingen automatiserad integration bara för att föräldrar med olika ekonomiska resurser befinner sig på en gemensam yta, där barn från olika stadsdelar leker tillsammans i temaparken. Intuitionen är god och förhoppningsvis tar politiken och akademin ett gemensamt grepp om ”barns plats i staden”.

Länk: Nya visionen för Jönköping: ”Barnen ska vara med och utforma” (J-P 220403)

Intervju i P4 Jönköping

Maria Hammarsten

Forskar om barns pedagogiska utomhusmiljöer, utomhuspedagogik, utomhusundervisning och lärande för hållbarhet. Tror på barns agentskap och kompetens genom att forska med och för barn ur barns perspektiv.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.

Relaterade bloggposter