Mer kapital = högre tillväxt?

2014-11-18

Svårigheter att få lån och tillgången till riskvilligt kapital lyfts ofta fram som akilleshälen för Sveriges entreprenörer. På torsdag (20 november) gästas JIBS av Niklas Aronsson (VD för Linas Matkasse). Han kommer berätta om sin entreprenöriella resa. Linas Matkasse har sedan starten vuxit kraftigt och hade under 2013 en omsättning på över 400 MSEK och 38 anställda. Under resans gång har ett antal externa ägare stigit ombord. Vilken effekt har det på ett företags tillväxt?


alt


Sedan 2008 har en ny marknad för matkassekonceptet växt fram. Tre företag (Middagsfrid, Linas Matkasse, och Mathem) ses som pionjärerna. Idag är det en marknad som fortfarande växer men som karaktäriseras av ett fåtal stora aktörer, många mindre aktörer och en intensiv konkurrens. Stora etablerade livsmedelsföretag har även gett sig in i konkurrensen om marknadsandelarna och det börjar bli en viss utslagning av mindre aktörer. För att kunna fortsätta växa i den rådande konkurrensen har två av pionjärerna tagit in externt riskkapital. Hur ser då utvecklingen ut för de tre företag om man jämför deras finansiella utveckling? I graferna nedan visas utvecklingen i omsättning (Graf 1) och antal anställda (Graf 2).


Graf 1. Utveckling i omsättning (mätt i Euro)


Graf 2. Utveckling i antal anställda [1]

Det framgår tydligt att Middagsfrids initiala tillväxt har mattats av medan Mathem och Linas Matkasse som båda fått injektioner av riskkapital haft en stark ekonomisk tillväxt. Mathem har haft flera finansieringsrundor sedan 2010 och Linas Matkasse tog in externt kapital 2011. I Linas Matkasses fall är effekten på tillväxttakten inte så tydlig i graferna ovan. De har dock lyckats behålla sin höga tillväxt. För Mathem förefaller däremot tillväxttakten ha ökat markant efter att de tagit in externt kapital.

Forskning om riskkapital och tillväxt har ofta belyst att företag som tar in riskkapital växer mer än andra företag [2,3]. Denna forskning har även fått kritik då det finns en tendens att riskkapitalister väljer att investera i företag som har bra förutsättningar och sannolikt växer även utan extern finansiering. Därför kan man fråga sig om företag som Linas Matkasse hade fortsatt växa även utan externt kapital. För att kunna besvara denna hypotetiska fråga har forskare strävat efter att isolera effekten av riskkapital. Även efter korrigeringar för bias är resultaten tydliga. Riskkapital har en positiv effekt på företagens tillväxt och framförallt reflekteras detta i fler antal anställda men även i omsättningstillväxt och effektiviseringar [2,3]. Det framkommer i forskningen att riskkapital tillför mervärde i form av humant och socialt kapital. Intressant att notera är att deras positiva effekt kvarstår även efter att de gjort en exit. Således har de långsiktiga effekter på hur företag drivs och presterar. Det ska därför bli intressant att följa utvecklingen inom matkassebranschen framöver. Vilka blir vinnarna och vilka blir förlorarna?

[1] Dessa grafer baseras på data från den europeiska företagsdatabasen AMADEUS samt företagsfakta. För Linas Matkasse har jag kompletterat med information från media då det annars saknas uppgifter för de första åren. Endast data för företaget där störst aktivitet sker ingår (dvs. inte utlandsägda dotterbolag). Notera att Middagsfrid hade brutet räkenskapsår i början av perioden och Mathem har också haft brutet räkenskapsår i slutet av perioden. Eventuellt kan detta påverka grafernas utseende, om än marginellt.

Exempel på studier som undersökt effekterna av riskkapital:
[2] Davila, A., Foster, G., & Gupta, M. (2003). Venture capital financing and the growth of startup firms. Journal of Business Venturing, 18(6): 689-708.
[3] Bertoni, F. Colombo, M.G. & Grilli, L. (2011). Venture capital financing and the growth of hig-tech start-ups: Disentangling treatment from selection effects. Research Policy, 40: 1028-1043.

 

Karin Hellerstedt

Lektor i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning, vintersportare.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.

Relaterade bloggposter