Hur näringslivet och lärosätena kan stärka Sveriges försvarsförmåga

2024-02-16

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Det civila samhällets beredskap och kapacitet är en viktig del för motståndskraft vid kriser och ytterst krig.

På svenska företag och lärosäten finns viktiga kunskaper, erfarenheter och resurser som det militära försvaret inte kan uppbringa. Hur kan dessa samordnas för att öka Sveriges förmåga att snabbt ställa om viktiga samhällsfunktioner, hitta effektivare ledningsprocesser, säkerställa försörjningen av kritiska resurser, öka samhällets återhämtningsförmåga och dess möjligheter att få fram innovativa lösningar på akuta hot och utmaningar? Vad krävs för att få det att fungera i praktiken?

Så motiverade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) seminariet ”Hur kan näringslivet och lärosätena stärka Sveriges försvarsförmåga?” i förra veckan, vilket nu gjorts tillgängligt (i länken nedan). Genom korta inspel och panelsamtal belystes såväl utmaningar som lösningar.

Mitt anförande börjar ca 31.30 in i videon nedan.

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.

Relaterade bloggposter