SAIN – ett nytt interdisciplinärt forskarnätverk om åldrande

2023-01-23

I slutet av förra året fick vårt nystartade forskarnätverk 2.5 miljoner kronor av Familjen Kamprads stiftelse för att under tre år (2023–2025) etablera nätverket.

Nätverkande är grundläggande inom akademin och handlar om att skapa långvariga professionella relationer med ömsesidiga och fördelaktiga utbyten genom karriären. Det nätverk som vi nu startat, SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk (SAIN) kommer att bidra med struktur för stöd och vägledning i den osäkra och krävande tiden från disputation till att bli en etablerad senior forskare.

Syftet med nätverket är att i) främja interdisciplinära samarbeten inom åldrandeforskning, på nationell och internationell nivå, ii) stödja färdigheter för en stark professionell karriärutveckling och iii) bidra med kollegialt stöd från andra juniora forskare. SAIN vill bidra till utvecklingen av nästa generations interdisciplinära forskare inom forskning om åldrande och äldre.

Nätverket är till för alla nuvarande och framtida alumner från den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Att som doktorand vara en del av en interdisciplinär, nationell forskarmiljö är unikt. Inom SAIN kommer vi att använda oss av erfarenheter och kvalitéer från tiden som anknuten SWEAH doktorand för att främja ett hållbart interdisciplinärt nätverk.

I skrivandes stund är vi 40 juniora forskare från totalt 12 lärosäten i Sverige: Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Jönköping University, Örebro universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Högskolan Kristianstad, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan Dalarna. Men vi har även medlemmar som arbetar vid lärosäten i Danmark, Finland och Island: Technical University of Denmark, University of Iceland, Arcada i Finland, Åbo Akademi University, samt vid gerontologiska center i både Tyskland och Sverige: German Center for Gerontology (DZA) i Tyskland och Äldrecentrum i Sverige.

SAIN:s kärnverksamhet är att arrangera aktiviteter som kan lägga grunden för gemensamma forskningsansökningar och projekt. Aktiviteterna kommer att anordnas såväl online samt fysiskt vid olika lärosäten i Sverige. Till vår hjälp har SAIN ett rådgivande organ bestående av seniora forskare som representerar det internationella vetenskapssamhället inom området åldrande.

För att läsa mer om organisationen inom SAIN, och för att veta senaste nytt inom vårt projekt, följ oss här på vår projektsida.

SAIN kommer att initiera interdisciplinära samarbeten mellan svenska lärosäten med förhoppning att utgöra en bas för långsiktig excellens i framtida svensk interdisciplinär forskning om åldrande.

Önskar er en god fortsättning på det nya året!

Charlotta Nilsen, Koordinator och styrgruppens sammankallande

Följ oss på sociala medier!

Facebook: SAINresearch

Twitter: @SAINresearch

Institutet för gerontologi

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.