En god jul för alla barn IRL och i den digitala världen

2022-12-22

Julen är här igen. Ytterligare ett år har gått och vi har handskats med fortsatta utmaningar som kanske mer än någonsin också avspeglas på våra barn och ungdomar. I och med att Internet är en så naturlig del av mycket unga barns liv, öppnas dörren till den digitala världen i tidig ålder där barn konsumerar och interagerar i filmer, chattar, spel och sociala medier.

Foto: Liubomyr Vorona/iStock

Under året har vi hanterat utmaningar globalt som också avspeglats nationellt, regionalt och lokalt med sparkrav, höga elpriser och pågående inflation. Mitt i allt detta finns barnen som upplever en vardag där Internet och digitala forum idag är ett naturligt inslag från tidig ålder.

Hur skyddar vi barnen i detta och hur kan vi lära barn att handskas med den digitala världen så att de också kan ta del av de oändliga möjligheter som internet också erbjuder? Under året har jag arbetat med ett forskningsprojekt som handlar mycket om just detta. Mer om detta projekt med dess samarbetspartners kommer under våren 2023.

Vi vet sedan tidigare att barn under pandemin upplevt att de känt sig isolerade och att de saknat sina kompisar och att den markanta ökningen av skärmtid också lett till större psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vi vet också att pandemin fört med sig ökade risker för utsatthet i hemmet men också online med nätmobbning och övergrepp på barn som några exempel. Detta är områden som är viktiga att fortsätta belysa. Barn och föräldrar behöver redskap för att kunna samtala om hur man hanterar internet med dess för-och nackdelar.

Jullovet innebär för många barn och vuxna mer tid framför skärmar av olika slag. Det är för många barn ett sätt att hänga, träffa kompisar och ha roligt. Men det kan också innebära den enda utvägen för barn som inte har kompisar, ett skyddsnät hemma eller som inte mår bra. Detta kan leda till att barn söker sig till miljöer online som innebär ett risktagande där vuxna som ska skydda dem istället utnyttjar barnens utsatthet för egen vinning.

Nu när julen är här, ta dig tid som vuxen att sitta ned med barnen och visa intresse för vad de gör när de använder Internet. Det behöver inte handla om långa stunder, det viktiga är att vi visar att vi är intresserade och inte bara kommer med pekpinnar utan inbjuder till att prata om dessa frågor. Det är absolut inte alltid lätt, men att som vuxen visa att du intresserar dig för barnens förehavanden online borde vara lika viktigt som vad de gör utanför den digitala världen.

”Digitala medier på föräldriska”

Snabbguider utgivna av Statens medieråd för vuxna som vill lära sig mer om ungas digitala vardag”

https://www.statensmedierad.se/pedagogiska-verktyg/tips-till-vardnadshavare/digitala-medier-pa-foraldriska

Jag vill passa på att tipsa om Statens Medieråd som har ett material med föräldraguider; ”Sociala medier på föräldriska” samt andra snabbguider om olika digitala medier såsom YouTube, TikTok och Snapchat. Du hittar dessa guider här i faktarutan bredvid.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Detta sker inte av sig självt utan vi vuxna som finns runt barn och ungdomar måste föregå med gott exempel. Lägg ned din egen mobil för en stund under julen och ta del av barnens aktiviteter oavsett om det är IRL eller digitalt. Det är en investering för framtiden.

Tack för det här året, jag hoppas att vi tillsammans kan skapa en god och ansvarsfull jul i, och utanför den digitala världen.

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.