Power couples, löner och städer

2022-05-18

Spelar det någon roll för din lön vem du är tillsammans med? Den frågan ställde jag och mina kollegor Richard Florida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Karen King Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i ett arbete som vi precis fått publicerat i Environment and Planning A Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bakgrunden är följande: för cirka 20 år sedan publicerades en akademisk artikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skriven av forskarna Dora Costa och Matthew Kahn som visade på hur så kallade power couples hade blivit allt fler i stora städer. Power couples kallades helt enkelt unga, högutbildade individer som var tillsammans. Vi ville bygga på deras arbete och se om det kunde finnas en ekonomisk fördel av att leva ihop med någon som är högutbildad om du själv är det. Det finns studier som visar att om du är högutbildad och jobbar med andra högutbildade så har det en positiv effekt på din egna lön. Det finns också studier som visar på att högutbildade som arbetar på platser där det finns fler högutbildade får högre lön. Men vår fråga var alltså om samma effekt skulle kunna gälla inom hushållet. För att besvara frågan tittade vi på samtliga individer i Sverige i åldern 23-39 år under en tioårsperoid. Och vad fann vi då?

I steg 1 analyserade vi situationen för samtliga individer och då hittade vi en positiv relation mellan att hitta en partner som också har en högre utbildning. Det tycktes alltså som att det spelade roll vem man levde med.

Men i steg 2 valde vi att separara gruppen baserat på kön och hittade då ett helt annat mönster. Vi fann att det var positivt att leva i ett power couple om man var kvinna - men att det var negativt om man var man. Varför så är fallet kan vi bara kan vi bara spekulera i. Baserat på annan forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tenderar kvinnor sällan att leva ihop med män som har lägre utbildning än vad de har själva. Män, å andra sidan, tenderar i högre grad att leva ihop med någon som har samma utbildningsnivå eller lägre. Det skulle kunna påverka i vilken utsträckning mannen har möjlighet att koncentrera sig på sin karriär och i vilken utsträckning man förväntas dela lika i hushållet. Det gör i sin tur att högutbildade män som lever med en högutbildad kvinna (som ställer högre krav på att också kunna göra karriär) samtidigt ska tävla på arbetsmarknaden med män som inte har samma förväntningar hemifrån.

I steg 3 bestämde vi oss för att se om denna skillnad mellan kvinnor och män gällde oavsett om det fanns barn i hushållet eller inte. Vi fann då att att för kvinnor spelade barn inte någon roll i sammanhanget. Att leva i ett power couple var positivt för lönen oavsett. För männen däremot skiljde det sig åt. För män var det positivt att leva med en högutbildade kvinna om det inte fanns barn i hushållet. Men när man hade fått barn så var det istället negativt för lönen om man levde med en högutbildad kvinna. Återigen kan vi bara spekulera om varför såhär är fallet, men det kan vara så att den dagen man får barn så krävs det en högre grad av jämkande inom hushållet om t ex vem som ska vara föräldraledig, vem som ska vårda sjuka barn osv.

Här hade vi kunnat stanna vår studie, men vi ville också koppla ihop våra resultat med den tidigare studien av Costa och Kahn som visade på hur power couples var överrepresenterade i stora städer. Vi valde därför att se i vilken utsträckning våra resultat påverkades av om man bodde i en stad eller inte. Intressant nog så påverkade det situationen för männen. Män som levde i en stad OCH hade barn fick helt plötsligt en positiv effekt på lönen av att leva i ett power couple. Det var alltså inte längre negativt för lönen att ha en högutbildad partner. Återigen kan vi enbart spekulera i varför så är fallet. Det finns dock forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som visar att uppdelningen av vad man gör i hushållet (så kallade gender contracts) tenderar att vara mer jämställt i städer och något mer traditionellt utanför städer. Det skulle kunna innebär att män i städer i högre grad tenderar att konkurrera på arbetsmarknaden med andra män som har andra förväntningar hemifrån.

Självklart är det så att det finns jämställda förhållanden utanför städer likväl som det finns väldigt ojämställda förhållande i städer. Men trots allt tycks det finnas en relation mellan vem du lever med och var du bor - framförallt om du är man.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.