COVID-19 och befolkningsstorlek per 29 mars

2020-03-29

I fredags gjorde jag en analys som visade på hur stort antal corona-relaterade dödsfall varje region i landet (baserat på siffror från den 26 mars) haft om man tar befolkningsstorleken med i beräkningen. Den karta vi då fick fram var följande:


alt


alt

Totalt var det då 66 dödsfall. Ganska snart ökade siffran, delvis beroende på att fler fall hade upptäckts. Men det har också tillkommit nya fall, inte minst i Jönköpings-regionen där jag bor.

Jag har därför valt att uppdatera kartan från i fredags med dagens uppdaterade siffror (110 dödsfall), men med samma avgränsningar så att man lätt ska kunna se hur förändringen skett över tid. Nu tre dagar senare får vi alltså följande karta istället:

alt

Nu finns det fyra röda områden istället för de två som var fallet i fredags. Det är alltså Jönköping och Dalarna som tillkommit och har nu fler dödsfall per invånare än t ex Östergötland och Uppsala. Det har också tillkommit en rad gula områden som tidigare var gröna. Relativt få områden är fortfarande mörkgröna, dvs. har inte haft några corona-relaterade dödsfall ännu.

Ser vi på hela tabellen per den 29 mars så får vi följande:

alt

Eftersom mina kollegor i Nordamerika följer utvecklingen där och har sett en koppling mellan befolkningsstorlek/täthet och hälsoutfall tänkte jag fortsätta att se hur motsvarande utveckling ser ut här hos oss. Figurerna nedan visar på kopplingen mellan dödsfall per invånare (till och med den 29 mars) och å ena sidan befolkningsstorlek och å andra sidan befolkningstäthet:

alt
alt

Vi ser att de regioner som har mindre befolkning och mer gles befolkning också har ett lägre antal avlidna per invånare. Men vi ser också att både Region Skåne och Västra Götalandsregionen (som är stora, täta regioner) också har låga siffror. Mest sticker fortfarande Sörmland och Stockholm ut, men även Jönköping och Dalarna ligger relativt högt jämfört med regioner som har ungefär samma befolkningsstorlek och täthet.

Jag hoppas kunna fortsätta att följa utvecklingen här på bloggen framöver för att ge enn uppfattning om hur läget i våra regioner ser ut.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.