Ta ditt familjeföretag till nästa nivå!

2021-01-28

Vecka 9 så startar den andra upplagan av Center for Family Entrepreneurship and Ownerships (CeFEO) exekutiva utbildningsprogram, Family Business Management. Kursen på 15 hp är på masternivå.

Det är en online-utbildning som bygger på mer än 20 års forskning och praktisk erfarenhet av familjeföretagande vid CeFEO, Jönköping International Business School. Tack vare ett stort nätverk av internationella partners erbjuds en kurs med unika regionala, nationella och internationella perspektiv i diskussionen kring dynamik inom familjeföretag.

Syftet kursen är att öka deltagarnas medvetenhet om, och förståelse för, hur familjeföretag kan förhålla sig till vanliga frågor och utmaningar som är relaterade till deras specifika struktur och mål. Det övergripande syftet med kursen är att stödja utvecklingen av familjeföretag och underlätta processer kring arv och ägarövergång - genom att dela kunskap och verktyg för hur detta kan göras på ett effektivt sätt.

Deltagarna får en unik möjlighet att tillämpa de mest relevanta teoretiska begreppen på konkreta exempel, fall och erfarenheter från familjeföretag. Kursen är skräddarsydd för företagsägare och yrkesverksamma som arbetar i eller med familjeföretagamt för nästa generations medlemmar av och efterträdare till familjeföretag.

Detta är en fantastisk möjlighet att ta ditt familjeföretag till nästa nivå! Kursen är för övrigt avgiftsfri för alla medborgare i EU/EAA.

Family Business Management-kursen består av fem delar och hålls helt på engelska:

– Family Business, introduction and characteristics – 3 hp

introduktionsmodul

– Family Business Strategy – 3 hp

vecka 9-15, 2021

– Family Business Governance – 3 hp

vecka 17-22, 2021

– Family Business Ownership – 3 hp

vecka 35-40, 2021

– Family Business Emotions – 3 hp

vecka 42-47, 2021

Kursen består av totalt 15 föreläsningar, 20 möten och ger 15 högskolepoäng på masternivå.

Läs mer om kurserna och ansök på http://www.cefeo.org/fbm

Ansök senast: 21 februari, 2021.

Vid frågor kontakta gärna CeFEO, Centerledare Massimo Baù, Massimo.Bau@ju.se

Cefeo

16 years of academic excellence and practical relevance in Family Entrepreneurship and Ownership.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.