Möjlig lösning på momsfrågan för ideella secondhand-butiker?

2014-12-19

Ideella secondhand-butiker drabbas av tunga momskrav, vilket framgick av förstasidesrubrik i Jönköpingsposten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (15/12). Varför drabbas ideella butiker och inte kommersiella? Låt mig förklara.


alt

Vanliga butiker i alla branscher får vid sin momsredovisning dra av den moms de har betalat vid inköp av varorna. För handel med begagnade bilar, vintagekläder, antika möbler och andra begagnade varor i kommersiella butiker finns en elegant lösning benämnd VMB – VinstMarginalBeskattning. Bilhallen betalar bara 25 % moms på mellanskillnaden mellan det pris du betalar som kund av en begagnad bil och det pris bilhallen betalade vid sitt inköp.

Vilken är skillnaden för ideella butiker?
Erikshjälpen, Myrorna och andra får gåvor från främst privatpersoner. Då finns det inte något inköpspris. Konsekvensen blir att de ideella krafter som borde gynnas i stället missgynnas i momssammanhang. De måste betala 25 % moms på hela försäljningspriset, vilket kan innebära slutet på vällovlig verksamhet. Egentligen är det en dubbel beskattning. De privatpersoner som ursprungligen köpte kläderna, möblerna etc. fick betala moms på sina förvärv.

Grundproblemet uppstod vid Sveriges inträde i EU. Momsreglerna är samordnade och dess direktiv ger inte utrymme för särregler för ideella föreningar och trossamfund. Sverige har sedan länge haft ett undantag från mervärdesbeskattning för dessa.

Frågan om momsbeskattning av den svenska ideella sektorn har föranlett åtskilliga initiativ och skriftväxling mellan främst EU-kommissionen och Sverige. Svenska finansministrar alltifrån Bosse Ringholm till Anders Borg har i Bryssel försökt uppnå ändringar av EU:s regler för en bättre anpassning till vår omfattande föreningsverksamhet.

EU-rätten har mängder av undantag från skatteplikt för exempelvis kulturell verksamhet, idrott m.m., men det finns ingen motsvarighet till det svenska generella undantaget från skattebelastning för ideella föreningar och trossamfund.

Osäkerheten för secondhand-butiker utlöstes av ett ställningstagande från Skatteverket den 17 september i år. Samma dag publicerade samma Skatteverk ett ställningstagande om inkomstbeskattning. I det sammanhanget klargör Skatteverket, att föreningens eller trossamfundet enbart ska inkomstbeskattas för skillnaden mellan secondhand-butikens försäljningspris och värdet av gåvan.

I och med att det finns klara principer för redovisning av värdet av skänkta varor accepterade för inkomstbeskattningen, finns det ingen saklig grund att särbehandla moms. Jag är medveten om konflikten mellan Sverige och EU om momsbeskattning av ideella föreningar och trossamfund, men jag tror att följande förslag skulle gynna även den konflikten.

Mitt förslag är att samma principer som är godkända för inkomstskatten ska gälla även vid momsbeskattningen. Moms bör endast tas ut på skillnaden mellan secondhand-butikens försäljningspris och värdet av gåvan!

 

Björn Westberg

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.