Hur ofta tänker du på romarriket eller snarare, vad tänker du på om romarriket?

2023-10-19

Sedan en tid tillbaka har den märkliga frågan ”Hur ofta tänker du på romarriket?” blivit en viral explosion och snackis på sociala medier världen över.

Pantheon, Rom. Foto: Gabriella Clare Marino/Unsplash

Allt började med att en svensk influencer, Saskia Cort, påstod att män verkar tänka på romarriket förvånansvärt ofta. Enligt filmer på TikTok framkommer att män tänker på romarriket flera gånger om dagen och det finns undersökningar som visar att 5 procent av männen och 1 procent av kvinnorna i Sverige mellan 18–85 år dagligen tänker på romarriket.

Följdfrågan man då logiskt ställer sig är vad som upptar tankarna dagligdags om romerska riket och skiljer sig männens tankar åt mot kvinnornas? Ett svar på frågan får vi genom resultatet av en undersökning som gjordes när den omdiskuterade utställningen, Gladiatorer Colosseums hjältar visades i Jönköping sommaren 2018. Med hjälp av fem personer mellan 26–62 år, tre män och två kvinnor gjordes djupintervjuer där respondenterna fick berätta om sina upplevelser av utställningen och vad som var så fascinerande med imperiet som gjorde att deras tankar ständigt återkopplade till romerska riket.

25 saker som män och kvinnor tänker om romarriket

 • Både männen och kvinnorna i undersökningen tänker på romarriket i form av ett kulturellt, militärt och politiskt imperium.
 • Både männen och kvinnorna tänker inom de tre nämnda områden på odödliga citat och ordspråk som, Alla vägar bär till Rom (kulturellt), Tärningen är kastad (militärt) och Även du min Brutus (politiskt).
 • Både männen och kvinnorna tänker på romarrikets organisation som en grund för dess tusenåriga existens och dess födelse för vår civilisation.
 • Både männen och kvinnorna framhåller att romarnas framgång mer låg åt det praktiska hållet än åt det filosofiska som det var för grekerna. Med hjälp av romarna fördes det grekiska antika arvet vidare till den europeiska civilisationen. Detta kan exempelvis ses i latinet som långt in i vår tid var såväl både tal- som skriftspråk.
 • Både männen och kvinnorna tänker på staden Rom och dess geografiska betydelse. Rom och dess grundande känner de flesta till. Tvillingbröderna Romulus och Remus som uppfostrades av en varg, hur Romulus dödade sin bror och sedan grundade det romar riket.
 • Både männen och kvinnorna tänker på Rom som den eviga staden. Ordspråket, Rom byggdes inte på en dag används i vardagssammanhang när man talar om att något kommer att ta tid.
 • Både männen och kvinnorna vet att Rom ligger vid Medelhavet och i mitten av Italien. Staden hade en naturlig hamn vid floden Tiberns utlopp. På floden transporterades det livsviktiga saltet till det inre av Italien. Där finns Forum Romanum och Colosseum som var byggnader som stod i centrum av romarriket. Dessa är idag de största turistattraktionerna som alla känner till.
 • Både männen och kvinnorna tänker på romarriket i form av att städer då grundades som finns kvar än idag och att det i romarriket byggdes utmärkta vägar. Alla vägar bär till Rom är ett välbekant uttryck.
 • Både männen och kvinnorna tänker på romarriket utifrån dess överlägsna ingenjörskonst inom byggnadsteknik såsom vägar, akvedukter och avloppssystem.
 • Både männen och kvinnorna associerar framstående fältherrar som kejsaren Ceasar till romerska riket och att han är den största förebilden för alla militärer världen över. Hans ordspråk jag kom, jag såg, jag segrade och tärningen är kastad känner alla människor till. Ett politiskt citat är även du min Brutus som lär ha sagts av den döende Caesar.
 • Både männen och kvinnorna ser den militära organisationen med legionärer som en garant för Roms upprätthållande av den politiska makten.
 • Både männen och kvinnorna ser en politisk makt som först fanns hos senaten och de folkvalda konsulerna, men som sedan övergick till diktatorerna.
 • Både männen och kvinnorna kopplar romarriket till kejsartiden då det styrdes av enväldiga kejsare. Bekanta namn för de flesta är Augustus, Julius Ceasar och Nero.
 • Både männen och kvinnorna tänker på romarriket i en form av en demokrati. Makten i den Romerska republiken var där samlad hos senaten som bestod av två folkvalda konsuler.
 • Både männen och kvinnorna kopplar romarriket till lagar, juridik och retorik som är vår grund för samhällsordningen idag.
 • Männen framför allt men även kvinnorna tänker på romarriket utifrån de tre ledorden kamp, våld och underhållning, vilket förklarar imperiets struktur. Kampen på gladiatorarenan var lika noggrant planerad som imperiet i övrigt. Gladiatorer, både manliga och kvinnliga, både åt, tränade och vilade som våra idrottsatleter gör idag. Dessa gladiatorer sattes också noggrant samman utifrån vilka vapen de var tränade att hantera. På gladiatorarenan framträdde en lång rad olika gladiatortyper.
 • Männen framhåller att alla moderna arméer idag har sin grund i den romerska arméns skapande som officersrang, regementsindelningar och att alla hade obehindrade möjligheter att göra karriär, precis som idag.
 • Männen tänker på romerska riket i form av den militära organisationen. Vår nutida militära grundstruktur kommer från legionärernas och arméernas
 • Männen framhåller att romarna gjorde fantastiska byggnader, vilket var möjligt genom att de var först att använda betong. Ett sådant exempel som framhålls av männen är Pantheon med för den tiden världens största kupol och som byggdes som ett romersk tempel.
 • Männen kopplar romarriket med tanke på gladiatorerna som idrottsatleter, till gladiatorer till de båda kända fotbollslagen AS Roma och SS Lazio från Rom. Matcherna är Europas hetaste derby.
 • Kvinnorna ser framför allt Rom som den estetiskt vackra staden med ett överflöd av fontäner närmare bestämt 280. Där nästan alla fontäner idag har drickbart vatten. Således dricker vi från samma fontäner, vilket en av kvinnorna framhöll, som romarna gjorde. Vatten som vi kan tacka romarnas akvedukter för.
 • Kvinnorna ser framför allt att kristendomen blev en del av romarriket. En kvinna framhåller att man idag räknar med att enbart Rom har över 900 kyrkor.
 • Kvinnorna framhåller att romarna byggde världens första shoppingcenter Trajans marknad (Mercato de Traiano) mellan åren 107 e.Kr. och 110 e.Kr. av kejsare Trajan.
 • En av kvinnorna framhåller att Rom har världens största universitet, La Sapienza med över 100 000 studenter.
 • En av kvinnorna framhåller att romerska kvinnor färgade håret med aska och getfett, vilket förekommer än idag om än med moderna produkter.

Så nu har vi svaret på frågan om vad män och kvinnor tänker dagligdags om romarriket.

 • Männen tänker främst på ingenjörskonst och maskulinitet.
 • Kvinnorna tänker främst på skönhet och på Roms sevärdheter.
 • Männen ser i första hand till hårda värden.
 • Kvinnor ser i första hand till vackra och estiska värden.

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.