Frida Liabäck

Universitetsadjunkt
Programansvarig
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan