Linda Johansson

Forskningsmiljöansvarig
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan
Docent

Linda Johansson är docent i hälsa och vårdvetenskap och disputerad i omvårdnad. Hon är avdelningschef och lektor vid Institutet för gerontologi. 

Hennes avhandling från 2013 syftade till att utforska och beskriva måltidsrelaterade aktiviteter (planera, inhandla och laga mat), måltider och näringstillstånd bland hemmaboende personer med demenssjukdom. Resultaten visade att det finns ett samband mellan minskad kognitiv förmåga och ökad risk för undernäring. Förändringar rörande måltidsrelaterade aktiviteter och måltider påverkar både personer med demens och deras partners. Därför är det viktigt att stödja båda i paret och utgå från ett personcentrerat förhållningssätt.

Mellan 2014-2018 var Linda delaktig i ett projekt som finansierades av Vetenskapsrådet, först som postdok och senare som forskare. Projektet fokuserade på hälsosamt åldrande och några viktiga fynd är att; 1) personer med demenssjukdom har hög risk för malnutrition men också att ett strukturerat preventivt arbetssätt kan förbättra näringstillståndet, 2) det finns ett samband mellan näringstillstånd och oral hälsa bland äldre. Vård och omsorgspersonal behöver således lägga fokus på den orala hälsan och 3) genom att kombinera olika registerdata så är det möjligt att studera vården över tid bland individer.

Linda Johansson, huvudsökande, har under år 2021 erhållit drygt 5,9 miljoner från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för projektet ”Hur är vården och omsorgen organiserad för yngre personer med demenssjukdom?” som kommer att undersöka olika typer av stöd, insatser och nöjdhet hos personerna själva och deras anhöriga. Övrig forskning som Linda bedriver fokuserar på tvång och begränsningar bland personer med demenssjukdom, våld i nära relationer bland äldre samt preventiv vård för äldre inom bl.a. områdena nutrition, fall, trycksår, oral hälsa och läkemedel.

Linda är sedan 2024 en av två svenska representanter i styrgruppen för det europeiska COST action nätverket Ethics in dementia (EDEM).

 

 

Artikel

Östlund, L., Sandberg, J., Skillmark, M., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2024). A Swedish study about how staff reason and act when they suspect domestic abuse perpetrated by relatives of persons with dementia European Journal of Social Work, 27(2), 387-400. More information
Kårelind, F., Finkel, D., Zarit, S., Wijk, H., Bielsten, T., Johansson, L. (2024). Post-diagnostic support for persons with young-onset dementia - a retrospective analysis based on data from the Swedish dementia registry SveDem BMC Health Services Research, 24(1). More information
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2024). Need and importance of reflections of dignity at the end of life for nursing students Evidence-Based Nursing. More information
Huang, Y. Wang, Y. Yang, J. Johansson, L. Ma, B. Zhang, X. , ... Zhao Y. (2023). Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in dementia research and practice: A scoping review. More information
Hasanacevic, D., Johansson, L. (2023). Användning av robot vid äldre personers ­läkemedelshantering – intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård i Sverige ÄIC Vetenskapligt supplement, 3(1), 21-34. More information
Öberg, S., Johansson, L., Georgsson, M., Sandberg, J., Broström, A. (2023). Primary care patients with cardiovascular disease eligible for nurse-led internet-based cognitive behavioural therapy for insomnia: Characteristics and motives for participation Nursing Open, 10(7), 4676-4689. More information
Östlund, L., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2023). Working in a gray area: Healthcare staff experiences of receiving consent when caring for persons with dementia Dementia, 22(1), 144-160. More information
Holmqvist, M., Ros, A., Lindenfalk, B., Thor, J., Johansson, L. (2023). How older persons and health care professionals co-designed a medication plan prototype remotely to promote patient safety: Case study JMIR Aging, 6. More information
Holmqvist, M., Johansson, L., Lindenfalk, B., Thor, J., Ros, A. (2023). Older persons' and health care professionals' design choices when co-designing a medication plan aiming to promote patient safety: Case study JMIR Aging, 6. More information
Finkel, D., Johansson, L., Westerlind, B., Lindmark, U., Ernsth-Bravell, M. (2022). AGE AND SITE DIFFERENCES IN PLANNED AND PERFORMED ACTIONS IN RESPONSE TO IDENTIFIED RISKS IN OLDER ADULTS Innovation in Aging, 6(Supplement 1), 840. More information
Lu, Q., Mårtensson, J., Zhao, Y., Johansson, L. (2022). Needs of family members caring for stroke survivors in China: A deductive qualitative content analysis study by using the caregiver task inventory-25 BMC Geriatrics, 22(1). More information
Lindmark, U., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Finkel, D. (2021). Oral health is essential for quality of life in older adults: A Swedish National Quality Register Study Gerodontology, 38(2), 191-198. More information
Johansson, L. Finkel, D. Lannering, C. Dahl Aslan, A. Andersson-Gäre, B. Hallgren, J. , ... Ernsth-Bravell M. (2021). Using aggregated data from Swedish national quality registries as tools to describe health conditions of older adults with complex needs Aging Clinical and Experimental Research, 33, 1297-1306. More information
Johansson, L. (2021). Time to increase the involvement of persons with intellectual disability in palliative care and research Evidence-Based Nursing, 24. More information
Siebmanns, S., Johansson, P., Ulander, M., Johansson, L., Andersson, G., Broström, A. (2021). The effect of nurse-led Internet-based cognitive behavioural therapy for insomnia on patients with cardiovascular disease: A randomized controlled trial with 6-month follow-up Nursing Open, 8(4), 1755-1768. More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2021). Evaluation of older persons' medications: a critical incident technique study exploring healthcare professionals' experiences and actions BMC Health Services Research, 21(1). More information
Johansson, Y., Tsevis, T., Nasic, S., Gillsjö, C., Johansson, L., Bogdanovic, N., Kenne Sarenmalm, E. (2021). Diagnostic accuracy and clinical applicability of the Swedish version of the 4AT assessment test for delirium detection, in a mixed patient population and setting BMC Geriatrics, 21(568). More information
Eide, L., Giske, T., Kuven, B., Johansson, L. (2021). Consequences of the Covid-19 virus on individuals receiving homecare services in Norway: A qualitative study of nursing students’ reflective notes BMC Nursing, 20(1). More information
Eide, W., Johansson, L., Eide, L. (2020). FIRST-YEAR nursing students’ experiences of simulation involving care of older patients: A descriptive and exploratory study Nurse Education in Practice, 45. More information
Öberg, S., Johansson, L., Sandberg, J., Johansson, P., Broström, A. (2020). Experiences and management of incidents that influence sleep in patients with cardiovascular disease and insomnia Journal of Cardiovascular Nursing, 35(4), 364-374. More information
Hallgren, J., Johansson, L., Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Gillsjö, C. (2020). Health- and social care in the last year of life among older adults in Sweden BMC Palliative Care, 19(1). More information
Lu, Q., Mårtensson, J., Zhao, Y., Johansson, L. (2019). Living on the edge: Family caregivers’ experiences of caring for post-stroke family members in China: A qualitative study International Journal of Nursing Studies, 94, 1-8. More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). Older persons’ experiences regarding evaluation of their medication treatment: An interview study in Sweden Health Expectations, 22(6), 1294-1303. More information
Johansson, L., Silén, M. (2018). Research methods in nursing students’ Bachelor's theses in Sweden: A descriptive study Nurse Education Today, 66, 187-193. More information
Lindmark, U., Jansson, H., Lannering, C., Johansson, L. (2018). Oral health matters for the nutritional status of older persons: A population-based study Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 1143-1152. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). Internet-based CBT for insomnia in the general population - a description of design, measurements and interventions in recent RCT studies Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 290-291. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). "You can’t always get what you want” - methodological challenges with an internet-based CBT intervention for insomnia among patients with cardiovascular disease Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 291. More information
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Finkel, D. (2018). Using National Quality Registries In Gerontological Research: Pros and Cons Innovation in Aging, 2(suppl_1), 149. More information
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2017). Improving Nutritional Status of Older Persons with Dementia Using a National Preventive Care Program The Journal of Nutrition, Health & Aging, 21(3), 292-298. More information
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2017). Health Care Professionals' Usage and Documentation of a Swedish Quality Registry Regarding Preventive Nutritional Care Quality Management in Health Care, 26(1), 15-21. More information
Lannering, C., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2017). The effect of a structured nutritional care programme in Swedish nursing homes , 64-70. More information
Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2017). Prevention of falls, malnutrition and pressure ulcers among older persons: nursing staff’s experiences of a structured preventive care process Health & Social Care in the Community, 25(3), 1011-1020. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Insomnia in patients with cardiovascular disease - a review of causes, consequences and nursing interventions European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S31. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Internet-based Intervention to treat insomnia in patients with cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S75. More information
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2017). Staff views on how to improve mealtimes for elderly people with dementia living at home Dementia, 16(7), 835-852. More information
Silén, M., Johansson, L. (2016). Aims and theoretical frameworks in nursing students' Bachelor's theses in Sweden: A descriptive study Nurse Education Today, 37, 91-96. More information
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2014). Spouses' experiences of mealtimes with a partner suffering from dementia The journal of aging research & clinical practice, 3(4), 237-244. More information
Johansson, L., Christensson, L., Sidenvall, B. (2011). Managing mealtimes tasks: told by persons with dementia Journal of Clinical Nursing, 20(17), 2552-2562. More information
Johansson, L., Sidenvall, B., Malmberg, B., Christensson, L. (2009). Who will become malnourished?: A prospective study of factors associated with malnutrition in older persons living at home The Journal of Nutrition, Health & Aging, 13(10), 855-861. More information

Doktorsavhandling

Johansson, L. (2013). Foodwork and meals in everyday life among persons with dementia and their partners (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Antologibidrag

Johansson, L., Lindmark, U., Siverskog, A. (2022). Äldre personer och våldsutsatthet. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 17 -30). Lund: Studentlitteratur AB More information
Johansson, L., Östlund, L. (2022). Utsatthet hos personer med demenssjukdom. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 113 -133). Lund: Studentlitteratur AB More information
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2021). Utmaningar i mötet med den äldre personen. In: E.-K. Hultgren (Ed.), Distriktssköterskans specialistområden (pp. 455 -473). Lund: Studentlitteratur AB More information
Johansson, L., Östlund, L. (2020). Geriatrisk vård och omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 301 -352). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Torgé, C., Johansson, L., Östlund, L. (2020). Äldres psykiska hälsa och sårbarhet. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 125 -152). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Konferensbidrag

Fauth, B., Johannesson, S., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Malmberg, B., Johansson, B., Zarit, S. (2019). Sustained and successful model in international gerontological education: A short study abroad course fostering research collaboration and educational training for over a decade. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). "I trust my physician but want to be involved"  - Older persons' Experiences of regarding evaluation of their medication treatment. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Johansson, L., Ernsth-Bravell, M., Finkel, D. (2019). Health and social care in the most ill older persons. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Finkel, D., Lindmark, U., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Oral health predicts quality of life in data from Swedish National Quality Registries. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Östlund, L., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Wellbeing of persons with dementia without restraints and coercion. 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER2019), 23-25 May, 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Östlund, L. (2019). Wellbeing without restraints and coercion, the zero vision. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Johansson, L. (2018). Effects of using a preventive care model among persons with dementia in ordinary home and nursing home with poor nutritional status. 5th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 10-12 September 2018, Vienna, Austria. More information
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2016). Improving nutritional status among persons with dementia by performing individualized interventions. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016.. More information
Johansson, L., Lannering, C., Anna K., D. (2016). Changes in nutritional status and its association with death among older persons. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016.. More information

Övrigt

Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2023). Applying a Co-designed Medication Plan for SaferMedication Treatment in Older Persons – A Feasibility Study. More information
Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Andersson, A., Johansson, L. . Effects of a preventive care process for prevention of malnutrition, falls and pressure ulcers among older people living in Swedish nursing homes. More information
Johansson, Y., Gillsjö, C., Tsevis, T., Nasic, S., Bogdanovic, N., Johansson, L., Kenne Sarenmalm, E. . Risk factors associated with delirium among older hospitalized patients, with focus on frailty and co-morbidity. More information
Öberg, S., Johansson, L., Georgsson, M., Sandberg, J., Broström, A. . Primary healthcare patients with cardiovascular disease eligible for nurse-led internet-based cognitive behavioral therapy for insomnia: characteristics and motives for participation. More information
Öberg, S., Broström, A., Georgsson, M., Sandberg, J., Johansson, L. . The experience of a Nurse-led Internet-based Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia on Patients with Cardiovascular Disease: A qualitative study. More information

Rapport

Johansson, L., Ernsth-Bravell, M., Östlund, L. (2023). Erfarenheter och uppfattningar av tvång och begränsningar vid vård och omsorg av personer med kognitiv nedsättning i Jönköpings kommun. Jönköping: Jönköpings kommun More information