Tobias Fridholm

Forskare
MMTC - Media, Management and Transformation Centre , Jönköping International Business School
Forskare
Företagsekonomi , Jönköping International Business School

Kontakt

Rum
B6065
Schema
Ändra din information

Biografi

Tobias Fridholm är anställd som postdoktor i innovationsstudier, med särskild inriktning mot innovationspolicy. Han är Filosofie Doktor i Kulturgeografi från Uppsala universitet.

Forskning

I sin forskning fokuserar Tobias på det som kallas transformativ innovationspolicy. Samhället står inför betydande utmaningar som på sikt kan innebära påtagligt förändrade livsvillkor för människor över hela världen, även i Sverige. Utmaningarna inkluderar exempelvis klimatförändringar, åldrande befolkningar och miljöförstöring. För att undvika framtida kriser står det klart att samhället måste ställas om, i en del avseenden på ett genomgripande sätt. Tobias forskning handlar om hur svensk innovationspolicy möter den typen av stora samhällsutmaningar. Han fokuserar särskilt på hur resultat och effekter av sådan policy kan följas upp och utvärderas, och på energieffektivisering i stadsmiljö. Tobias forskning är del av Swedish Transformative Innovation Policy Platform (STIPP) som finansieras av Vinnova åren 2017-2022.

Artikel

Fridholm, T. (2021). Collin m fl har inte underlag för sina slutsatser Ekonomisk Debatt, 49(7), 39-44. More information