Anders Dybelius

Universitetslektor Historia , inriktning historiedidaktik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Doktor i Historia

Kontakt

Rum
Hc233
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Anders Dybelius är filosofie doktor i historia vid Göteborgs universitet och hans forskning utgör två huvudsakliga inriktningar, historiedidaktik och narrativa skildringar. Den kan sammanfattas i forskningsfrågan - Varför historia? som gäller såväl i som utanför undervisningsmiljön.

Anders Dybelius disputerade med avhandlingen Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. I avhandlingen synliggörs med hjälp av den empiriska symbolgestalten general Döbeln, hur Sverige under 1800- och 1900-talet formar och hanterar landets nya identitet och utveckling efter nederlaget 1809 och förlusten av Finland. I avhandlingen sätts symbolgestalten Döbeln in i en teoretisk historiebruksmodell. Det är en modell som kan användas för att klarlägga hur andra historiska gestalter, platser och händelser har brukats av individer och grupper över tid. Att forska i historiedidaktik är att se hur historia används idag och hur så kallade sanningar och myter, vävs samman till en begreppsvärld. Historien hålls därmed vid liv så länge som den tjänar den enskildes såväl som gruppens medvetna syften. Dessa syften kan exempelvis vara existentiella, ideologiska, politiska eller kommersiella.

I forskningen i historiedidaktik har han alltmer fokuserat på förhållandet mellan staden kontra landet och den allt mer dränerande situationen som mindre orter utanför de större städerna brottas med. I nedmonteringen av samhällsservice, skola och handel får mindre orter arbeta hårt med att hitta sin identitet och där unika historiska världen blir en faktor som kan marknadsföras och ge orten reklam. Det historiska värdet – den narrativa skildringen – blir därmed ett värdefullt kulturellt kapital att använda för den mindre orten.

Parallellt med historiedidaktiken är hans huvudfokus svensk 1600-, 1700- och 1800-talshistoria med bland annat den Karolinska tiden, något som genererat boken Möten med personligheten Karl XII. Forskningen har inneburit att Anders Dybelius bland annat medverkat i Karolinska förbundets årsbok, Riksarkivet och Landsarkivets årsbok samt stads historiska verk som Umeås 700 årsfirande och medförfattandet av boken Umeå 1314-2014 100 berättelser om 700 år.

Anders Dybelius är knuten till forskningsmiljön Livslångt lärande vid Jönköping University. Som lärarutbildare från F-3 till gymnasielärare i historia vid Jönköping University, forskar han om studenternas uppfattning om ämnet historia med dess skol- och samhällsfunktion. Det är en gränsöverskridande forskning som även inkluderar forskning kring åldersgruppen 65+. Vi blir idag allt friskare, jobbar allt längre och studerar långt efter pensionsåldern. Ett levande bevis för detta är Senioruniversitetet där föreläsningarna inom humaniora på Jönköping University drar fulla hus. Anders Dybelius huvudforskningsfråga i Livslångt lärande sammanfattas till såväl studenter som gruppen 65+ i – Varför historia?

I samarbete med det omgivande samhället har Anders Dybelius föreläst på Riksarkivet, De svenska historiedagarna, Historielärarnas förening, Svenska historikermötet och på konferenser i ett finsk-svenskt lärarutbytessamarbete. Därtill har han medverkat med museiguidningar och med föreläsningar i hembygdsföreningar, skolor, ideella föreningar och organisationer samt i vetenskapliga podcastsammanhang.

Biografi

Anders Dybelius akademiska hemvist har varit universiteten i Karlstad, Lund och Göteborg samt Jönköping University. Han är utbildad och legitimerad gymnasielärare i historia och samhällskunskap samt för undervisning i grundskolans åk 3-9 i historia, samhällskunskap och religionskunskap. Anders Dybelius är även legitimerad gymnasielärare i digitalt skapande och fotografisk bild. Han är idag verksam på lärarutbildningen, fristående kurser samt inom uppdragsutbildning på Jönköping University.

Anders Dybelius har erhållit Jönköping University studentkårs pedagogiska utmärkelse 2009 för bästa lärare.

 

Anders Dybelius®

Artikel

Dybelius, A. (2022). "Putin är trängd i en återvändsgränd" Jönköping-Posten, 14-15 Jönköping: Hallpressen . More information
Dybelius, A. (2022). Min mormors berättelse går igen i en sorglig repris Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2021). "Domen kan bli starten på en kulturell utarmning" Jönköping-Posten, 24-25 Jönköping: Hallpressen . More information
Dybelius, A. (2021). Brott och straff i äldre tider Malmbäck krönika 2020, 1, 93-94 Malmbäck: Malmbäcks hembygdsförening . More information
Hernández, A. (2021). Historiker: Sveriges städer kan förlora sina kulturskatter Bulletin. More information
Dybelius, A. (2021). Jag önskar att vi hade knivförbud i akademin Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2020). Goda relationsbyggare kan säga som Lotta på Bråkmakargatan Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2020). När statistik får ett ansikte kan vi lättare se tragedin Universitetsläraren, 44. More information
Dybelius, A. (2020). När tiden stannade på kl. 02.19 Utflykt i tid och rum, 60-63. More information
Dybelius, A. (2020). Sjukdomar och död i Malmbäcks socken under 1800-talet Då och Nu i Nässjöbygden, 26(26), 112-124 Nässjö . More information
Undfors, C. (2020). Anders Dybelius tar över ansvaret för hembygdsbok Smålands Dagblad, 6-7. More information
Dybelius, A. (2019). Karl XII:s  favoritträtt var svinhuvud i gelé? , 10-. More information
Dybelius, A. (2019). Så enkelt men ändå så svårt att säga hej, tack och förlåt Universitetsläraren, 44-. More information
Dybelius, A. (2010). Källkritik: vad ska det vara bra för? Antyda, 54-61 Malmbäck: HMan Förlag AB . More information
Dybelius, A. (2009). Högförräderi och Ragnarök: Kriget 1808-1809 Antyda - Historiskt magasin, 34-39 Malmbäck: HMan Förlag AB . More information

Bok

Dybelius, A. (2019). Möten med personligheten Karl XII. Eskilstuna: Vaktel förlag More information
Dybelius, A. (2017). Vad ska jag skriva om? En idé- och metodbok: Bland Drakenplan och karoliner. Tre berättelser om hur man finner ett uppsatsämne.. Jönköping: Jönköping University Press More information
Dybelius, A. (2017). Ett hårt liv - en ond bråd död!: En betraktelse och berättelse om conquistadoren Francisco Pizarro. Jönköping: Jönköping University Press More information

Doktorsavhandling

Dybelius, A. (2012). Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009 (Doctoral thesis, Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet). More information

Antologibidrag

Dybelius, A. (2022). Synen på historia i ett livslångt lärande. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 179 -201). Stockholm: Natur och kultur More information
Hugo, M., Dybelius, A. (2022). Att leda och stödja regionala nätverk för samordnare för nyanländas lärande. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 120 -136). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Dybelius, A. (2021). Det historiska perspektivet blir viktigare med åren. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 94 -97). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Dybelius, A. (2020). Varför skrev jag en bok om Karl XII?. In: Malmbäck krönika år 2020 (pp. 25 -26). Malmbäck: Malmbäcks hembygdsförening More information
Dybelius, A. (2017). Varför läser man till lärare i historia? - Några kritiska reflektioner kring en enkätundersökning bland nya historiestudenter. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 85 -96). Jönköping: Jönköping University More information
Dybelius, A. (2015). En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa. In: Marie Lennersand (Ed.), Karolinska förbundets årsbok 2015 Stockholm: Karolinska förbundet More information
Dybelius, A. (2015). En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 31 -54). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Dybelius, A. (2014). Vad ska jag skriva om? - Ett didaktiskt perspektiv om att finna ett uppsatsämne. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 171 -185). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Dybelius, A. (2013). Tvenne krig mot Ryssland: Döbeln avslutade kriget i Umeå. In: Lars-Gunnar Olsson & Susanne Haugen (Ed.), Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år (pp. 123 -127). Umeå: Artos & Norma bokförlaget More information
Dybelius, A. (2009). Åtta narrativa perspektiv över Georg Carl von Döbeln. In: Ingvar von Malmborg (Ed.), Stormvindar: En bok om ödesåret 1809 (pp. 159 -173). Stockholm: Riksarkivet More information

Recension

Rydén, J., Dybelius, A. (2019). Karl XII - en människa likgiltig för lidande [recension av Anders Dybelius "Möten med personligheten Karl den XII"]. Jönköping: Hallpressen More information

Konferensbidrag

Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Dybelius, A., Bjursell, C. (2021). History as subject, life story and cultural activity. 11th conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Bologna, Italy, 2021, 21-22 October. More information

Bloggpost

Dybelius, A. (2022). I Putins huvud . More information
Dybelius, A. (2021). Jakten på tomten . More information
Dybelius, A. (2020). En julsaga . More information

Övrigt

Dybelius, A. (2022). Möten med personligheten Karl XII [radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Historikern: För att förstå Putin måste vi titta tusen år tillbaka i tiden [radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). När kunskapen gick från generation till generation [video]. More information
Dybelius, A. (2022). Förmiddag i P4 Jönköping [radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Morgon i P4 Jönköping [radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Förmiddag i P4 Jönköping [radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2021). Vertikala samtal om Jönköpings privilegiebrev [podcast]. More information
Dybelius, A. (2021). Anders Dybelius ny kontaktperson för Vertikals. More information
Dybelius, A. (2021). "Vem tomten egentligen är": Förmiddag i P4 Jönköping: Med Karin Selldén [radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2021). Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet [video]. More information
Dybelius, A. (2020). Ibland är en enkel blomma inte fel som tack till en pensionär: Apropå berättelser & föreläsningar. More information
Bref, S. (2020). Den lilla människans historia blir lärandets turbo. More information
(2019). Hjälte eller tyrann? Karl XII får komma till tals!. More information
Pettersson, H., Carme, S. (2019). Förmiddag i P4 Jönköping med Hasse Pettersson & Sofie Carme. More information
Nordlöf, M. (2019). Forskaren: Därför floppade Gladiator-utställningen. More information
Bref, S. (2019). Anders Dybelius har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt. More information
Bref, S. (2018). Boktips med Encells senaste medlem. More information
Ahlskog, C. (2013). En evig svensk idol [recension av Anders Dybelius doktorsavhandling Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009]. More information