Lina Bjerke

Universitetslektor, Docent
Nationalekonomi , Jönköping International Business School
Associate Dean of Faculty
Ledningsgrupp , Jönköping International Business School
Ekonomie Doktor

Artikel

Bjerke, L., Johansson, S. (2022). Innovation in agriculture: An analysis of Swedish agricultural and non-agricultural firms Food Policy, 109. More information
Bjerke, L., Mellander, C. (2022). Mover stayer winner loser: A study of income effects from rural migration Cities, 130(November). More information
Rickardsson, J., Mellander, C., Bjerke, L. (2021). The Stockholm Syndrome: the view of the capital by the “Places Left Behind” Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 14(3), 601-617. More information
Nilsson, P., Backman, M., Bjerke, L., Maniriho, A. (2019). One cow per poor family: Effects on the growth of consumption and crop production World Development, 114, 1-12. More information
Bjerke, L., Mellander, C. (2017). Moving home again? Never! The locational choices of graduates in Sweden The annals of regional science, 59(3), 707-729. More information
Bjerke, L. (2016). Knowledge in agriculture: a micro data assessment of the role of internal and external knowledge in farm productivity in Sweden Studies in Agricultural Economics, 118(2), 68-76. More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2015). Patterns of innovation and collaboration in small and large firms The annals of regional science, 55(1), 221-247. More information
Andersson, M., Bjerke, L., Karlsson, C. (2013). Import flows: extraregional linkages stimulating renewal of regional sectors? Environment and planning A, 45(12), 2999-3017. More information

Doktorsavhandling

Bjerke, L. (2012). Knowledge flows across space and firms (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping International Business School). More information

Antologibidrag

Mellander, C., Bjerke, L. (2017). De ungas flykt till staden. In: Josefina Syssner, Sören Häggroth & Ulf Ramberg (Ed.), Att äga framtiden: Perspektiv på kommunal utveckling (pp. 195 -201). Linköping: Linköping University Electronic Press More information
Andersson, M., Bjerke, L., Karlsson, C. (2017). Introduction. In: Geographies of Growth: Innovations, Networks and Collaborations (pp. 1 -15). More information
Karlsson, C., Andersson, M., Bjerke, L. (2017). Preface. In: Geographies of growth: Innovations, networks and collaborations (pp. ix). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing More information
Backman, M., Bjerke, L. (2014). Returns to Higher Education: a Regional Perspective. In: Charlie Karlsson, Börje Johansson, Kiyoshi Kobayashi, Roger R. Stough (Ed.), Knowledge, Innovation And Space (pp. 237 -264). Cheltenham: Edward Elgar Publishing More information
Bjerke, L., Palmberg, J. (2014). Behovet av en flexibel arbetsmarknad - egenanställning som en möjlig lösning. In: Pontus Braunerhjelm & Johan Eklund (Ed.), En fungerande arbetsmarknad – Nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt (pp. 115 -132). Stockholm: Entreprenörskapsforum More information
Karlsson, C., Bjerke, L. (2013). Metropolitan Regions and Export Renewal. In: Klaesson, J., C. Karlsson & B. Johansson (Ed.), Metropolitan Regions. Knowledge Infrastructures of the Global Economy (pp. 235 -260). More information

Konferensbidrag

Nilsson, P., Maniriho, A., Backman, M., Bjerke, L. (2017). One cow per poor family: effects on the growth of consumption and crop production. Addis Ababa International Conference on Business and Economics (AAICBE) on 6-8 December 2017. More information
Backman, M., Bjerke, L. (2011). Returns to Education: A Regional Perspective. The Western Regional Science Association, 50th Anniversary Meeting, Monterey, California, February 27–March 2, 2011. More information
Backman, M., Bjerke, L. (2010). Location of Talent. 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, 19th – 23rd August 2010, Jönköping, Sweden. More information
Bjerke, L. (2010). Metropolitan regions and non-metropolitan export base renewal. 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, 19th – 23rd August 2010, Jönköping, Sweden. More information
Andersson, M., Karlsson, C., Bjerke, L. (2009). Imports and renewal of regional exports. 48th Annual Meeting of the Western Regional Science Association (WRSA), Napa, California February 22–25, 2009. More information
Bjerke, L., Andersson, M., Karlsson, C. (2008). Import of Products and Export Innovation. Trollhättan: Department of Economics and IT, University West, The 11th Uddevalla Symposium, 15-17 May, 2008, Kyoto, Japan. More information
Bjerke, L., Backman, M. (2008). Inter-regional Labour Mobility and Returns to Migration. Regional Studies Association, Winter Conference. More information
Backman, M., Bjerke, L. (2008). Return to higher Education: A regional perspective. Trollhättan: Department of Economics and IT, University West, The 11th Uddevalla Symposium, 15-17 May, 2008, Kyoto, Japan. More information
Backman, M., Bjerke, L. (2008). Returns to higher education: A regional perspective. 48th Congress of the European Regional Science Association, 27-31 August 2008 Liverpool, UK. More information

Rapport

Klaesson, J., Johansson, S., Bjerke, L., Allgurin, M. (2019). Innovationer i jordbruket och på Sveriges landsbygder: En sammanställning av Jordbruksverkets innovationsundersökning 2017. Jönköping: Jordbruksverket More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2019). Framtidens kompetensförsörjning i Skaraborg. Skövde: Skaraborgs Kommunalförbund More information
Nilsson, P., Backman, M., Bjerke, L., Maniriho, A. (2017). One cow per poor family: effects on consumption and crop production in Rwanda. Stockholm: The Royal Institute of technology, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2015). Företagande och arbetsliv i Sveriges lands- och stadsbygder. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Klaesson, J., Norman, T., Wallin, T., Wixe, S. (2015). Tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Mångfald och utveckling av långsiktigt hållbara innovationsmiljöer. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2014). Nätverk och dess betydelse för lokala innovationsmiljöer. Jönköping: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) More information
Bjerke, L., Johansson, S., Pettersson, L. (2012). Arbete och liv på landsbygden: Landsbygdens förutsättningar i kunskapsekonomin. Jönköping: Jordbruksverket More information
Backman, M., Bjerke, L. (2009). Returns to Higher Education: a Regional Perspective. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS More information
Bjerke, L., Karlsson, C. (2009). Metropolitan Regions and Product Innovation. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS More information
Bjerke, L. (2009). Jönköpings länstrafik: Fyra fallstudier av förväntade effekter av en förbättrad kollektivtrafik. More information
Bjerke, L. (2006). Handelskontakter i Tranemo kommun: En studie av export- och importflöden. More information
Bjerke, L., Karlsson, C. (2006). Handelskontakter i Borås: en studie av export- och importflöden. Jönköping: Internationella handelshögskolan, Högskolan i Jönköping More information
Johansson, B., Klaesson, J., Bjerke, L. (2006). Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland. More information

Samlingsverk

(2017). Geographies of growth: innovations, networks and collaborations. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing More information