Johanna Isaksson

Systemförvaltare
Statistikansvarig
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Systemstöd , Högskoleservice
Teknologie kandidat