Ida Adolfsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan