VD-kansli

Till ledningens förfogande och till stöd för verksamheten finns vd-kansli. Vd-kansliet leds av vd.

Inom vd-kansliet finns följande stöd och ledningsfunktioner:

 • Vd
 • ​Vd-sekreterare
 • Forskningschef
 • Forskarutbildningschef
 • Forskningskoordinator
 • Utbildningschef
 • Operativ chef
 • Samverkansansvarig
 • Kvalitetssamordnare
 • Internationaliseringsansvarig
 • Avdelningschef YH-utbildning
 • Senior Advisor YH-utbildning
 • Projektkoordinator

Personal

Personal vid vd-kansliet hittar du här.

Sidan uppdaterad 2020-04-28