Forskningsfonden

En viktig förutsättning för att genomföra JTH-projektet och utveckla Ingenjörshögskolan till en teknisk högskola med doktorsexamensrätt inom det tekniska området har varit att länet ställt upp med stöd.

Stöd från länet

Genom JTH-föreningen har länet bidragit till finansieringen av forskningen vid Ingenjörshögskolan/Tekniska Högskolan  under perioden 2002-2010. Genom basfinansieringen, Högskolans forskningsfond, har forskning och forskarutbildning byggts upp till en nivå om cirka 50 mnkr per år.

Forskningsfonden har totalt omfattat ca 200 mnkr under perioden och har finansierats med lika delar av näringslivet huvudsakligen i länet (genom Handelskammaren, privata företag, stiftelser och branschföreningar), den offentliga sektorn i länet (genom Landstinget, Länsstyrelsen/ Regionförbundet och länets kommuner) samt Stiftelsen Högskolan.

Bidragsgivare från näringslivet

Följande privata företag, stiftelser och branschföreningar har bidragit till forskningsfonden under 2002-2010:

För uppstart av JTH-projektet har följande företag före 2002 bidragit med medel:

Sidan uppdaterad 2020-04-28