Konferenser och nätverk

Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Läs mer här.

Det nationella RUC-nätverket samlar landets samtliga RUC, regionala utvecklingscentrum eller motsvarande funktioner vid lärosäten med lärarutbildning. Syftet med nätverket är att främja lärosätenas arbete i gemensamma skolsamverkansfrågor, agera som samarbetspart till nationella aktörer inom skolområdet (Skolverket, Skolforskningsinstitutet etc.) och fungera som en arena för erfarenhetsutbyte mellan RUC. Varje vår och höst samlas nätverket för en nationell konferens.

Hösten 2021 står Högskolan för lärande och kommunikation som värd.

 

Hej alla vänner i det nationella RUC-nätverket!

 

Enheten för samverkan på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University hälsar dig varmt välkommen till höstens nationella RUC-träff som genomförs den 24-25 november i Jönköping.

 

Du hälsas välkommen till en lunch-till-lunch-konferens onsdag 24 november till torsdag 25 november. Vi ser verkligen fram emot att träffas på riktigt så känn dig mycket varmt välkommen till Jönköping University

 

Vi har varit i kontakt med följande hotell som rekommenderar att ni bokar er i god tid:

Best Western John Bauer Hotel

Södra Strandgatan 15

hotellet@johnbauer.se

Telefon 036-34 90 00

Erbjudande: Enkelrum 1295kr/Dubbelrum 1495kr. Rabattkod: 706022

 

Clarion Collection Hotel Victoria

E. Elmgrens gata 5
cc.victoria@choice.se

Telefon: 036-71 28 00

Erbjudande: 15% på ordinarie pris vid bokningstillfället. Rabattkod: 2026GR008020

Maila följande till hotellet:

Datum

Namn

Telefonnr

Antal personer

Rumstyp

Ev. medlem i Nordic Choice

 

Comfort Hotel Jönköping

Klostergatan 28

co.jonkoping@choice.se

Telefon: 036-10 08 00

Erbjudande: Enkelrum 699kr/Dubbelrum 799kr. Rabattkod: RUC-konferensen

 

Elite Stora Hotellet

Hotellplan 3

info.jonkoping@elite.se

Telefon 036-100 000

Erbjudande och bokning: https://www.elite.se/sv/conference-reservations/jonkoping/stora-hotellet/95be7c20-e626-493c-8190-ccb23fa78b81/ (länken gäller t.o.m. 23 september)

 

Hotel Savoy

Brunnsgatan 13-15

hotelsavoy@profilhotels.se

Telefon 036-17 32 90

Erbjudande: Enkelrum 903kr/Dubbelrum 1104kr inkl. moms, frukost och relax. Rabattkod: RUC-konferensen (rabattkoden gäller t.o.m. 23 oktober)

 

Scandic Portalen

Barnarpsgatan 6

portalen@scandichotels.com

Telefon 036-585 42 00

Erbjudande: 15% rabatt på FLEX-pris. Bokningen är av- och ombokningsbar fram till ankomstdagen, betalning sker vid incheckning och frukost ingår. Rabattkod kommer publiceras här.

 

Under september månad skickar vi ut en formell inbjudan med länkar till anmälan och program för vår träff. Vi tar gärna emot önskemål på programpunkter så kom med idéer och förslag så snart som möjligt till Ulrika Stjerndahl, ulrika.stjerndahl@ju.se

 

Varmt välkomna!

 

Vid frågor, kontakta Samverkanskoordinator Ulrika Stjerndahl.

Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker två gånger per termin.


Genomförda seminarium:

Seminarium 24 februari 2021PDF


Kommande seminarium:

Datum för nästa seminarium kommer inom kort.


Kontaktperson: Niklas Elofsson

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fredag 26 februari kl. 13.00-14.30

LDN bjuder in till webbinarium om Litterturhistoriedidaktikens (o)möjlighet i en globaliserad värld.PDF

Medverkande är Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, och Björn Sundmark, professor i engelsk litteratur, båda vid Malmö universitet.

Du som tidigare deltagit i utbildningen ”Språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer i förskoleklassen” eller du som är nybliven alumn (tidigare student) vid Förskolläraprogrammet eller Grundskollärarprogrammet F-3 vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) hälsas nu välkommen till tre nätverksträffar under våren 21.

Läs mer och anmäl dig här.PDF

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Genomförda träffar:

10 marsPDF

 

21 april Tema: Bedömning i religionskunskap

 

Kommande träffar:

 


Kontaktperson: Weronica Ader

Sidan uppdaterad