Internationalisering

Högskolan för lärande och kommunikation har internationalisering som ett av sina strategiska mål. Det internationella perspektivet i utbildning och forskning, och goda möjligheter för såväl studenter som personal att få internationella erfarenheter, är högt prioriterat.

Internationalisering bidrar till hög kvalité i undervisning och forskning och ger möjlighet till personlig utveckling och en djupare förståelse för andra kulturer och värderingar.

Vad innebär internationalisering för Högskolan för lärande och kommunikation?

  • Till oss kommer lärare och studenter från hela världen vilket bidrar till en internationell miljö.
  • Många kurser ges på engelska för att möjliggöra att studenter från olika länder kan läsa tillsammans.
  • Utlandsstudier är en möjlighet som erbjuds inom samtliga program och bygger på samarbeten med över 100 partneruniversitet världen över.
  • Lärare och forskare ges goda förutsättningar för internationella kontakter och utbyten.

Läs mer om internationalisering vid Jönköping University

Sidan uppdaterad 2020-04-14