Vid Jönköping University finns flera framstående forskare som gärna berättar mer om just sitt ämne.

Saknar du ett ämne du vill veta mer om?

Kontakta oss så guidar vi dig vidare till rätt person.

Presskontakt forskningskommunikation:

press@ju.se

Dessutom finns den nationella tjänsten Expertsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med universitet och högskolor. Via Expertsvar kan du som är journalist ställa din fråga till Sveriges alla universitet och högskolor.

Användarupplevelse och tjänstedesign

Även kallat user experience (UX) design och service design.

Kontakt: Andrea Resmini, universitetslektor i informatik. Intervjuer genomförs på engelska.

Arbetsterapi och mobilitet

Äldre och åldrande med fokus på mobilitet (vardagliga transporter och resmöjligheter) och delaktighet i aktivitet/aktivitetsutförande. Teknikutveckling med och för äldre.

Kontakt: Sofi Fristedt, filosofie doktor i arbetsterapi    

Artificiell intelligens och maskininlärning

Möjligheter och begränsningar, teori och metoder samt tillämpningar.

Kontakt: Ulf Johansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor i datavetenskap

Barn och ungdomars hälsa

Elevhälsa samt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården.

Kontakt: Marie Golsäter, filosofie doktor i omvårdnad

Barn och ungdomars vardagsliv

Barn och ungdomars arbete i dagens Sverige, barnkultur, familjeliv, barn och ungdomars sociala relationer.

Kontakt: Tobias Samuelsson, professor i samhällsvetenskap

Barns delaktighet och barns rättigheter

Kontakt: Frida Lygnegård, lektor i arbetsterapi. Bedriver forskning och undervisning kring barns delaktighet och barns rättigheter.

Blogg: https://vertikals.se/portal/vertikals/blogs/frida-lygnegard.html

Detaljhandel, service- och turistnäring

Geografiska faktorer bakom konsumtion. Urban och regional ekonomi. Retail location, service sector, hospitality and tourism sectors, social capital, applied human capital.

Kontakt: Özge Öner, ekonomie doktor. Intervjuer genomförs på engelska.

Entreprenörskap och familjeföretag

Familjeföretagslogistik, konflikter samt emotionella aspekter av ägande och drivande av familjeföretag.

Kontakt: Ethel Brundin, professor i företagsekonomi

Bolagsstyrning, ägarskap, familjeföretag, förändringsprocesser, små och medelstora företag, företagsstrategi, landsbygdsföretagande.

Kontakt: Mattias Nordqvist, professor i företagsekonomi

Funktionshinder

Vardagsfungerande hos barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.

Kontakt: Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och psykologi

Hatbrott

Islamofobi och muslimer i Sverige (muslimska församlingars verksamheter).

Kontakt:  Klas Borell, professor i sociologi

Historia allmänt

Vill du veta mer om historia i allmänhet eller Karl XII i synnerhet? 

Kontakt: Anders Dybelius, universitetslektor i historia med inriktning mot historiedidaktik 

Historiens påverkan på oss

Hur kommuniceras historia och hur påverkar historia oss?

Kontakt: Carl-Johan Svensson, filosofie doktor i didaktik med inriktning mot historiedidaktik

Hjärt- och kärlsjukdomar

Egenvård, sex- och samlevnad, hjärtsviktsmottagningar, fysisk aktivitet, närstående samt palliativ vård.

Kontakt: Jan Mårtensson, professor i omvårdnad

Immunförsvaret hos barn och ungdomar

Kontakt: Maria Faresjö, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap

Jämställdhet i arbetslivet

Löneskillnader, glastak, homosocialitet, kvotering.

Kontakt: Helene Ahl Öppnas i nytt fönster., professor i företagsekonomi med inriktning mot lärande och genus   

Kunskap och lärande i organisationer

Kunskapssystem i teknikföretag, kvalitetsarbete i vuxenutbildning, samverkan i högre utbildning.

Kontakt: Cecilia Bjursell, ekonomie doktor

Ledarskap, kommunikation och lärande i organisationer

Mellanmänsklig kommunikation, möteseffektivitet, ledarskap och grupputveckling, kommunikationsprocesser.

Kontakt: Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation

Logistik: Konkurrenskraftigt inköp

Hur inköp i tillverkande företag kan öka konkurrenskraften genom att differentiera kundanpassade artiklar och standardartiklar.

Kontakt: Jenny Bäckstrand, universitetslektor i logistik

Logistik för ökad konkurrenskraft, återflyttning av produktion (reshoring)

Hur tillverkande företag kan öka konkurrenskraften genom att effektivisera och differentiera sin logistik och supply chain. Materialförsörjning, produktion, distribution, supply chain, inköp, sourcing.

Hur tillverkande företag kan fatta välgrundade beslut kring återflyttning av produktionsverksamhet utifrån ett supply chain-perspektiv. Offshoring, reshoring, outsourcing, insourcing.

Kontakt: Per Hilletofth, professor i logistik

Medier och journalistik i en globaliserad värld, sociala medier, miljökommunikation

Journalistikens hantering av globala problem och frågor. Sociala medier med inriktning mot nätverkande över professionsgränserna (särskilt relationen mellan politiker, journalister och PR-folk). Miljökommunikation med fokus på medierna och klimatfrågan.

Kontakt: Peter Berglez, professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Medier, varumärken och reklam

Mediepolitisk utveckling, nya affärsmodeller i mediebranschen, samt nya former av marknadskommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggande.

Kontakt: Mart Ots, docent i företagsekonomi  

Missbruk

Vård och behandling av personer med alkohol- och drogberoende.

Kontakt: Arne Gerdner, professor i socialt arbete

Munhälsa

Malin Stensson, docent i oral hälsovetenskap, bedriver forskning kring kopplingen mellan munhälsa och allmän hälsa ofta med fokus på barn.

Ortopedteknik och polisers fysiska och psykosociala arbetsmiljö

Kontakt: Nerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik      

Patient- och brukarutveckling

Organisationsutveckling med fokus på patientdelaktighet i äldrevård och cancervård. Aspekter på kommunikation, bemötande, professionsetik och frågor som rör patientdelaktighet och medborgarinflytande.

Kontakt: Felicia Gabrielsson Järhult, doktorand i samhällsvetenskaplig gerontologi    

Skattefrågor och EU-rätt

Beskattning av individ och företag, nationell och internationell skatterätt, mervärdesskatt. EU-rättsliga principer, fri rörlighet för varor och tjänster, EU-skatterätt.

Kontakt: Björn Westberg, professor i finansrätt

Sömnforskning

Kontakt: Anders Broström, professor i hälsa och vårdvetenskap

Vårdval och konkurrens i vård, omsorg och skola

Studier av olika former av marknadslösningar i den skattefinansierade delen av den svenska välfärden.

Kontakt: Tomas Müllern, professor i företagsekonomi  

Åldrande, äldreomsorg och äldrevård

Kontakt: Marie Ernsth Bravell, docent i gerontologi