Medie- och kommunikationsvetenskap

Medierna genomsyrar i stort sett hela vår tillvaro. Därför har forskningsfältet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vuxit snabbt under de senaste decennierna.

Kontakt

Ansvarig:

Ulrika Olausson

Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University har en stark internationell profil. Den internationella tidskriften Journal of Applied Journalism & Media Studies har sin bas här, och miljön är internationellt erkänd inom området miljöjournalistik. Forskningen stödjer Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet och leds av professor Ulrika Olausson.

Hållbar Journalistik

Medie- och kommunikationsforskningen vid Högskolan för lärand eoch kommunikation är profilerad mot journalistikforskning och bedrivs inom forskningsprogrammet Hållbar Journalistik. Målsättningen med forskningen är att utveckla kunskap om journalistikens bidrag till ett hållbart samhälle samt om journalistikens egen framtida hållbarhet.

Forskningsprogrammet Hållbar Journalistik.

Sidan uppdaterad 2017-12-16


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information