Medie- och kommunikationsvetenskap

Personer i radiostudio

Medierna genomsyrar i stort sett hela vår tillvaro. Därför har forskningsfältet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vuxit snabbt under de senaste decennierna.

Kontakt

Forskningsmiljöledare:

Peter Berglez

MKV vid högskolan i Jönköping har en stark internationell profil. Miljön är internationellt erkänd inom området miljökommunikation i allmänhet och klimatjournalistik i synnerhet samt inom området global journalistik. Forskningen stödjer MKV-programmet och leds av professor Peter Berglez.

Medie- och kommunikationsforskningen vid högskolan i Jönköping är profilerad mot hållbar kommunikation. Målsättningen med forskningen är att utveckla kunskap om hur kommunikation i olika sammanhang – i journalistiken, i organisationer, i politiken osv. – kan bidra till att FNs 17 hållbarhetsmål uppnås, dvs. till ett hållbart samhälle. Forskningsmiljön intresserar sig för samtliga tre dimensioner av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk – och hur kommunikation i olika former kan bidra till att balansera dessa.

Inom ramen för forskningsprofilen driver MKV-forskarna programmet Hållbar kommunikation vars målsättning är att utveckla kunskap om kommunikationens (och framför allt den medierade kommunikationens) bidrag till ett hållbart samhälle. Läs mer om detta program här.

Sidan uppdaterad