Forskarkonferens om delaktighet och skolbaserade interventioner

Den 21 oktober har det svenska forskarnätverket för delaktighet och skolbaserade interventioner en föreläsningsdag på Zoom. Föreläsare kommer från både CHILD, en internationell partner samt
Institutet för handikappvetenskap. Anmäl dig och få en länk!

Bild på professor Mats Granlund. Han har blå tröja, grått hår, glas ögon, och ser trevlig ut.

Mats Granlund

Utifrån Uppsala Universitet anordnar nu det svenska forskarnätverket för delaktighet och skolbaserade interventioner en föreläsningsdag med aktuell forskning.

Från CHILD deltar professor Mats Granlund med föreläsningen; THE FAMILY OF PARTICIPATION RELATED CONCEPTS – STRIVING FOR INVESTIGATING TRANSACTIONAL PROCESSES

- Det kommer att handla om delaktighet, engagemang och involvering för barnet i både vardag och organisation som t ex skola. Delaktighet ökar barnets psykiska välbefinnande och det handlar om att få barnet i fråga så aktivt så att bemötandet av det ändras och utvecklas - och då sätter det igång en kedja av reaktioner där bemötande styr bemötande och barnet blir mer och mer delaktigt, säger Mats Granlund. 

Konferensen äger rum den 21 oktober på Zoom, och är på engelska. Programmet speglar aktuell forskning inom området.

Länk till program och anmälan Pdf, 3.1 MB.

2021-10-13