Disputation: 29 november 2007
Ernsth Bravell, Marie: Care Trajectories in the Oldest Old Fakultetsopponent var docent Kirsten Avlund, University of Copenhagen.  Betygsnämnden bestod av professor Lars Andersson, Linköpings universitet, professor Mats Thorslund, Stockholms universitet och professor Elisabeth Cedersund, Hälsohögskolan.

Disputation: 24 oktober 2007
Hang, Min: Media Business Venturing: A Study on the Choice of Organizational Mode, JIBS DS No. 044 Fakultetsopponent var professor Pasi Malinen, Turku School of Economics. Betygsnämnden bestod av professor Lowe Hedman, Uppsala Universitet, professor Insa Sjurts, Hamburg Media School/Hamburg University och professor Rolf Lundin, Internationella Handelshögskolan. 

Disputation: 28 september 2007
Sjölander, Pär: Simulation-based Approaches in Financial Econometrics, JIBS DS No. 043 Fakultetsopponent var professor Mohsen Bahmani-Oskooee, University of Wisconsin-Milwaukee, USA. Betygsnämnden bestod av professor Åke E. Andersson etc. Ordförande var professor Börje Johansson, Internationella Handelshögskolan.

Disputation: 21 september 2007
Hilling, Axel: Income Taxation of Derivatives and other Financial Instruments: Economic Substance versus Legal Form: A study focusing on Swedish non-financial companies, JIBS DS No. 042 Fakultetsopponent var professor Peter Melz, Stockholms Universitet. Betygsnämnden bestod av professor Kristina Ståhl, Handelshögskolan i Stockholm, professor Jan Pedersen, Aarhus University och professor Hans Robert Schwencke, BI Oslo. Ordförande var professor Björn Westberg, Internationella Handelshögskolan.

Disputation: 12 september 2007
Hultman, Jens: Rethinking adoption - Information and communications technology interaction processes within the Swedish automobile industry, JIBS DS No. 041 Fakultetsopponent var professor Jan Damsgaard, Copenhagen Business School. Betygsnämnden bestod av professor Håkan Håkansson, BI Oslo, professor Kristian Möller, Helsinki School of Economics och docent Mona Ericson, Internationella Handelshögskolan.

Disputation: 24 augusti 2007
Rosander, Ulrika: Generalklausul mot skatteflykt, JIBS DS No. 040 Fakultetsopponent var professor Frederik Zimmer, Oslo University. Betygsnämnden bestod av professor Åsa Gunnarsson, Umeå Universitet, professor Robert Påhlsson, Göteborgs Universitet och professor Christer Silfverberg, Stockholms Universitet. Ordförande var professor Björn Westberg, Internationella Handelshögskolan.

Disputation: 20 juni 2007
Garvi, Miriam: Venture Capital for the Future - Implications of Founding Visions in the Venture Capital Setting, JIBS DS No. 039 Fakultetsopponent var professor Gordon Murray, University of Exeter. Betygsnämnden bestod av docent Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm och professor Helén Anderson, Internationella Handelshögskolan.  Ordförande var professor Leif Melin, Internationella Handelshögskolan.

Disputation: 15 juni 2007
McKelvie, Alexander: Innovation in New Firms: Examining the role of knowledge and growth willingness, JIBS DS No. 038 Fakultetsopponent var professor Erkko Autio, Imperial College, Storbritannien. Betygsnämnden bestod av docent Gry Agnete Alsos, Nordland Research Institute, Norge, docent Rögnvaldur Saemundsson, Reykjavik University och professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan. Ordförande var professor Johan Wiklund, Internationella Handelshögskolan.

Disputation: 11 maj 2007
Nilsson, Désirée: Essays on Trade Flows, Structure of Demand and Income Distribution, JIBS DS No. 037 Fakultetsopponent var professor Inmaculada Martinez-Zarzoso from Universidad Jaume I (vid tillfället gästprofessor vid University of Göttingen), Spanien. Betygsnämnden bestod av professor Arne Bigsten, Göteborgs Universitet, professor Geoffrey Hewings, University of Illinois, USA och professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan. Ordförande var professor Börje Johansson, Internationella Handelshögskolan.

Disputation: 9 mars 2007
Hugo, Martin: Liv och lärande i gymnasieskolan - en studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program. Fakultetsopponent var professor Glenn Hultman, Linköpings universitet. Betygsnämnden bestod av professor Reidung Tangen, Oslo universitet, professor Jan Bengtsson, Göteborgs universitet och professor Lennart Svensson, Lunds universitet. Ordförande var professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation.

Disputation: 9 februari 2007
Dahlqvist, Jonas: Assessing New Economic Activity: Process and Performance in New Ventures, JIBS DS No. 035 Fakultetsopponent var professor Paul Westhead, Warwick University, Storbritannien. Betygsnämnden bestod av professor Håkan Boter, Umeå Universitet, docent Lene Foss, Tromsö University och docent Leona Achtenhagen, Internationella Handelshögskolan. Ordförande var professor Johan Wiklund, Internationella Handelshögskolan.

Disputation: 9 februari 2007
Andersson, Martin: Disentangling Trade Flows: Firms, Geography and Technology, JIBS DS No. 036 Fakultetsopponent var Bart Verspagen, Eindhoven Technical University. Betygsnämnden bestod av professor Karen Polenske, MIT, USA, professor John Rees, University of North Carolina, USA,  and professor Ghazi Shukur, Internationella Handelshögskolan. Ordförande var professor Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan.