Disputation: 4 juni 1999
Frankelius, Per: Företagande över tid, JIBS DS No. 005 Två volymer : Vol. I:Företagande över tid - Kontextuellt perspektiv och visuellt beskrivningsspråk Vol. II: Pharmacia & Upjohn - Erfarenheter från ett världsföretags utveckling

Disputation: 7 april 1999
Braunerhjelm, Pontus: Knowledge Capital, Firm Performance and Network Production, JIBS DS No. 004