Computer Science and Informatics

CSI – a Collaborative Academic Environment

Computers and information systems (IT) are today an integral part of all aspects of life. They are used to increase productivity in industry and healthcare, to enhance pedagogy and to provide business intelligence. We also use IT for home automation, social networking, media consumption, transportation and just about anything.

Software is embedded everywhere, and the products around us are becoming increasingly interconnected. The challenges we computer scientists face are sometimes interdisciplinary, but due to the integral nature of the systems, more often multidisciplinary.

The education and research at our department is scientifically anchored in Computer Science and Informatics, but we do acknowledge and cultivate the applied and multidisciplinary dimension. We therefore encourage collaboration with industry, public sector, and other academic disciplines. These partnerships enable us as an internationally connected and globally oriented department to stay relevant in our region and to continuously contribute to both science and practice.

Department of Computer Science and Informatics

Head of Department

Strategic Partners

Partners: 1000+ companies

Accredited within collaboration

About us

SPARK is Jönköping University’s research and education environment focusing on knowledge intensive product realization. Based on industrial needs, SPARK develops new knowledge and competence in collaboration with industrial and academic partners.

Contact

SPARK
Jönköping University
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

View our facebook channel View our twitter channel View our instagram channel View our youtube channel

För att säkerställa att våra utbildningar har en yrkesmässig relevans och ett efter regionens behov uppdaterat innehåll finns branschråd med företrädare för näringslivet.

Branschråden har till uppgift att följa upp och initiera förbättringar av utbildning, forskning och samverkan, särskilt programutbildningen där grupperna ger råd kring utbildningsplaner, kursplaner och samverkansformer med näringslivet.

 

Vid vår avdelning finns tre branschråd:

  • IT-infrastruktur och nätverksdesign
  • Informatikprogram (Grafisk design och webbutveckling samt User Experience Design and IT Architecture)
  • Dataingenjörsprogram samt AI Engineering

Grupperna träffas ca fyra gånger per år och går igenom aktuella händelser och förslag på förändringar.