Högentropilegeringar (HEA)

Forskningsprojektet “ALloy development for High Temperature applications using the high entropy concept” (ALigHT) syftar till att förbättra den termiska stabiliteten hos Ni-baserade superlegeringar med hög halt av Fe-Cr genom att använda en design med högentropilegeringar.

Introduktion

Högentropilegeringar (HEA) är en ny sorts avancerade metallegeringar, innehållande mer än 5 olika element, vanligen i ekvimolär proportion. HEA har uppvisat enastående termomekaniska egenskaper och hög resistans i kemiskt krävande miljöer. Detta har gjort HEA till en av de bästa kandidaterna för strategiskt krävande applikationer inom energi-, transport- och rymdsektorerna.

Syfte

Denna genomförbarhetsstudie syftar till att använda konceptet med HEA för utveckling av befintliga Ni-baserade superlegeringar med hög halt av Fe-Cr, för att bredda deras applikationsområde mot större temperaturintervaller och mot mer krävande korrosiva miljöer. Detta kommer att ge möjligheter att utvidga marknaden för metalliska material, särskilt för hållfasta och hållbara produkter inom strategiska industrier såsom energi, transport och luftfart.

Förväntade resultat

Den nya kunskapen kommer att ge vägledning för utveckling av alla typer av legeringar, även utanför målen för det här projektet, såsom stål, lätta legeringar och kompositer.

Specifikt förväntas studien svara på följande frågor:

  • Hur kan HEA-konceptet implementeras för att förbättra den termiska stabiliteten hos superlegeringar?
  • Hur är de mekaniska egenskaperna och den strukturella stabiliteten hos HESA jämfört referenslegeringen?
  • Vilka mikromekanismer ligger bakom de enastående termomekaniska egenskaperna hos HESAs, och hur kan dessa nyttjas för framtida legeringsutveckling?
  • Vilken typ av komponent eller produkt lämpar sig bäst som första kandidat att tillverkas av HESAs genom gjutning och varm-deformering?

Samarbetspartners

  • Sandvik Materials Technology
  • GKN Aerospace Sweden AB
  • Swerea KIMAB AB
  • Saan Energi AB
  • Chalmers University of Technology

Projekttid och finansiering

Logotyp vinnova

Projektet pågår under perioden 2017-08-01 till 2018-03-31 och medfinansieras av VINNOVA.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta Ehsan Ghassemali