Sustainable Supply Chain Management

Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Sustainable Supply Chain Management är utbildningen för dig som vill jobba som ingenjör i en ledande befattning. Efter avslutade studier har du god förståelse för hur områdena inköp, produktion, distribution, logistik och marknad hänger ihop.

Företag och organisationer som verkar internationellt är i dag hårt konkurrensutsatta och måste ta hänsyn till en rad faktorer för att lyckas. Det handlar om att kunna producera och leverera kundanpassade produkter och tjänster på ett så smart, kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt. En optimerad värde och försörjningskedja är en bidragande orsak till att reducera kostnader, öka effektiviteten och förbättra lönsamheten.

Utbildningen ger dig en unik och efterfrågad spetskunskap inom hållbarhetsfrågor som rör näringsliv, samhälle och miljö. Du får lära dig mer om vilka strategier, metoder och modeller du kan använda för att åstadkomma förändringar och förbättringar. Kurserna inom programmet utgår oftast från ett problemorienterat synsätt med näringslivsfokus.

Vanajah Siva, programansvarig, svarar på dina frågor och berättar mer om programmet och Tekniska Högskolan.

Du har möjlighet att läsa minst en termin på något av våra partneruniversitet eller internationella campus. Genom detta skaffar du dig globala nätverk, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare. Som alternativ, kan du välja valbara kurser på JU som har stark internationell profil.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK).
Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Programmet utbildar framtida ingenjörer och ledare med tvärvetenskaplig kompetens
att hantera och utforma hållbara värde- och försörjningskedjor samt genomföra
förändringsarbete. En sådan profil är mycket attraktivt för moderna, globala företag och organisationer som verkar inom områdena inköp, produktion, distribution och logistik.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Antal platser: 30
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52191
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska 6/B, Fysik A, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management

Teknisk bastermin och Tekniskt basår - en möjlighet för dig som inte har behörighet
Har du läst Matematik 3b kan du gå Teknisk bastermin med start i januari för att få behörighet till programmet med start i augusti samma år.
Har du läst Matematik 1a eller 1b eller 1c kan du gå Tekniskt basår med start i augusti för att få behörighet till programmet i augusti påföljande år.

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.

År 1

Logistics Engineering 7,5 hp
Research Methods and Communication 7,5 hp
Principles of Sustainable Supply Chain Management 7,5 hp
Leadership and Project Management 7,5 hp
Basic Calculus 7,5 hp
Business Planning and Entrepreneurship 7,5 hp
Mathematical Statistics 7,5 hp
Quality Management and Engineering 7,5 hp

År 2

Transportation and Warehousing 7,5 hp
Lean and Green Engineering 7,5 hp
Purchasing 7,5 hp
Linear Algebra and Optimisation 7,5 hp
Retailing 7,5 hp*
Sustainable Business Relationships 7,5 hp*
Industrial Placement Course 12 hp
Inquiry Methodology 3 hp*

År 3

IT in Supply Chains 7,5 hp*
Simulation in Industrial Engineering 7,5 hp*
Innovative Production Systems Development 7,5 hp*
Intercultural and International Communication 7,5 hp*
Work, Human, Technology 7,5 hp
Supply Chains and Social Responsibility 7,5 hp
Final Thesis 15 hp

*Kan bytas mot utlandsstudier (30 hp).


Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)
  • Tekniska Högskolan