Grundlärare fritidshem

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Grundlärare i fritidshem har en viktig uppgift i att stimulera barns lärande och utveckling. Programmet utvecklar dina kunskaper i det fritidspedagogiska arbetet och kvalificerar dig till att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne.

Som grundlärare i fritidshem arbetar du med att stimulera barns lärande och utveckling och du utbildas i huvudsak för att möta elever i åldrarna 6–12 år. Under utbildningen till grundlärare med inriktning fritidshem får du kompetens för det fritidspedagogiska arbetet, vilket bland annat innebär att undervisa i fritidshem. Du får även kompetens att undervisa inom ett praktiskt eller estetiskt ämne, såsom bild, idrott och hälsa eller musik.

Som grundlärare i fritidshem utgår du, i din undervisning, från elevens och gruppens behov och samverkar med övriga skolan, förskolan och hemmet.

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera  vid något av våra partneruniversitet.

Under utbildningens tre år har du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett har en nära samverkan med utbildade handledare i ett 15-tal kommuner.

Du utbildas för att i huvudsak undervisa i fritidshem och dessutom delta i undervisningen i övriga grundskolan och förskoleklassen. Dessutom har du möjlighet att undervisa i årskurs 1–6 i det praktiska/estetiska skolämne som du utbildats för under lärarutbildningen. I uppdrag att utveckla lärande kan du komma att verka både i och utanför skolan.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 60
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52238
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder*
7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare* 7,5 hp
Fritidshemmets pedagogiska grunder 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem 7,5 hp
Utomhuspedagogik för grundlärare fritidshem 7,5 hp

År 2

Valbart ämne, 30 hp, ett av följande alternativ:
(Notera: Det valbara ämnet ges under förutsättning att minst 12 studenter har valt ämnet).

  • Bild för grundlärare 30 hp
  • Idrott och hälsa för grundlärare 30 hp
  • Musik för grundlärare 30 hp

Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem* 7,5 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle
7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
för grundlärare fritidshem* 7,5 hp
Specialpedagogik
för grundlärare fritidshem* 7,5 hp

År 3

Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet 15 hp
Utvärdering och utveckling och v
erksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem* 15 hp
Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik 7,5 hp
V
erksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem 7,5 hp
Examensarbete
för grundlärare fritidshem 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)