Kurser

Fler sökalternativ
Dina val:
Termin: 2020ht
Typ: Fristående

A

Academic Social Responsibility (ASR)

7,5 hp

Agil produktionsutveckling

5 hp

Aktivitetens betydelse för hälsa I

7,5 hp

An Occupational Perspective of Health I

7,5 hp

An Occupational Perspective of Health II

7,5 hp

Att leda för karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv

7,5 hp

Att skriva barnlitteratur - litterär gestaltning i bilderboken I

15 hp

B

Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer

7,5 hp

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

7,5 hp

Bild för grundlärare, 1-15 hp

15 hp

Bild för grundlärare, 16-30 hp

15 hp

Bild, ämnesfördjupning - färg

7,5 hp

Business Statistics 1

7,5 hp

Business Statistics 2

7,5 hp

C

Chef- och ledarskap i socialt arbete

7,5 hp

Co-production in Health and Welfare

7,5 hp

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

7,5 hp

Communication in a Cross-Cultural Context

7,5 hp

D

Datorsimulering i fysik och teknik

6 hp

Det operativa ledarskapet

15 hp

Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I)

7,5 hp

E

Engelska, 1-30 hp

30 hp

Engelska, 31-60 hp

30 hp

Evidensbasering inom hälsa och välfärd

7,5 hp

Existentiella perspektiv på lärares uppdrag och undervisning från förskola till gymnasium

15 hp

F

Feministisk filosofi och etik: en introduktion

7,5 hp

Flervariabelanalys

7,5 hp

Folkmordens historia under 1900-talet

7,5 hp

Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000

4 hp

Från Elvis till nästa stora grej: Att förstå samhället genom populärkultur

7,5 hp

Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling

7,5 hp

G

Genus och kultur i ett globalt perspektiv

7,5 hp

Geografi, 16-30 hp

15 hp

Geriatrik

7,5 hp

Gerontologi - perspektiv, teori och metod

7,5 hp

Gränser ur ett socialt perspektiv

7,5 hp

H

Handledarutbildning VFU II

2,5 hp

Handledarutbildning-VFU

7,5 hp

Handledda samtal

7,5 hp

Handledda samtal 2

7,5 hp

I

Imperialism och världskrig, 1880-1945

7,5 hp

Interkulturell och internationell kommunikation

7,5 hp

Internationella relationer

7,5 hp

J

JTH World Solar Challenge: Del 1 (3)

15 hp

JU World Solar Challenge: Projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring - Del 1 (3)

15 hp

Jihadism och terrorism

7,5 hp

K

Kreativt skrivande - litterär gestaltning II

15 hp

Källkritik bland viraler, alternativa fakta och fejkade nyheter

7,5 hp

L

Leadership in Crisis Management

7,5 hp

Lean Produktion

7,5 hp

Litteraturvetenskap, 16-30 hp

15 hp

Lärande, undervisning och bildning

7,5 hp

M

Microeconomic Principles and Mathematics for Economics

7,5 hp

Musik för Grundlärare I, 1-15 hp

15 hp

Musik för Grundlärare II, 16-30 hp

15 hp

Musik och musikdidaktik I

7,5 hp

O

Occupational Therapy, Evidence-based Practice I

7,5 hp

Omvårdnad, examensarbete

15 hp

P

Patientsäkerhet I

7,5 hp

Pedagogik I

30 hp

Pedagogik och samhälle

7,5 hp

Podcastradio

7,5 hp

Politisk psykologi

7,5 hp

Projektledning

7,5 hp

Projektledning

15 hp

Psykologi, 1-30 hp

30 hp

R

Religion, samhälle och våld

7,5 hp

S

Sociala medier i teori och praktik

7,5 hp

Socialt arbete med barn, unga och familj

7,5 hp

Socialt arbete, examensarbete I

15 hp

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik

7,5 hp

Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman

7,5 hp

Sociologi

15 hp

Sociologi, 31-60 hp

30 hp

Specialpedagogik i förskolan

7,5 hp

Specialpedagogik, grundkurs

7,5 hp

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

7,5 hp

Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning

30 hp

Svenska som andraspråk 2

15 hp

Svenska som andraspråk I

30 hp

Sweden in the Global Economy

7,5 hp

T

Theory of Science and Scientific Method

15 hp

Tillgänglighet vid olika funktionsnedsättningar

7,5 hp

U

Underhåll för produktionsprestanda

5 hp

Utomhuspedagogik - höst

7,5 hp

Utomhuspedagogik med teckenkommunikation

7,5 hp

V

Vad är historia och varför är det viktigt? Historiedidaktik, historiebruk och källkritik

7,5 hp

Varulvar, vampyrer och väsen - skräck i litteratur och andra media från antiken till idag

7,5 hp

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa

7,5 hp

Vetenskaplig metod

15 hp

Videoredigering i After Effects

7,5 hp

Videoredigering och rörlig bild

7,5 hp

Å

Åldrande och hälsa

7,5 hp

Besöksadress

Jönköping University
Gjuterigatan 5

Kontakt

036-101000

View our facebook channel View our twitter channel View our instagram channel View our youtube channel
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information