Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mjukvaruutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en grundläggande kurs i systemutveckling med fokus på kontinuerlig integrering, leverans och distribution och bygger vidare på studenternas kunskaper i imperativa och objektorienterade språk.

Kursen innehåller följande moment:
- Mjukvaruutvecklingsmetoder
- Metoder och tekniker för kontinuerlig mjukvaruleverans
- Testning och versionshantering
- Skapande och utvärdering av distributionskedjor för mjukvaruutveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Databasteknik 7,5 hp och Objektorienterad programutveckling 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMUK13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-05-26 13:32:27