Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Datastrukturer 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar de vanligast förekommande abstrakta datatyperna, samt deras implementering och användning i strukturerad programmering.

Kursent innehåller följande moment:
- Grundläggande datastrukturer i språket C: Vektorer, matriser, strängar och structar
- Avancerade konstruktioner i språket C och tillämpningar av dessa: pekare och dynamisk minnesallokering, funktionspekare och unioner
- Abstrakta datatyper (ADT:er) och användning av ADT:er för att skapa applikationer
- Analys av komplexitet för operationer på olika datastrukturer
- Linjära datastrukturer: Stack, kö, prioritetskö, länkad lista, samt operationer på dessa
- Rekursiva datastrukturer: lista, hög (heap), träd (särskilt sökträd), samt operationer på dessa
- Grafer och enklare grafalgoritmer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgånga kurser i Diskret matematik 7,5 hp, Funktionell programmering 7,5 hp och Programmeringsteknik 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDRK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 09:18:17