event Kursstart: 21/aug/2024
place Ort: Online
rotate_right Ansökningstid: Ansökan öppnar den 15 mars 2024

Vad är Accelerating a Sustainability Transition?

"Accelerating Sustainability" är utformat för att inspirera och möjliggöra samarbete och ledarskap för effektiv förändring mot hållbarhet. Kursen stöder hållbarhetsinnovatörer och breddar deras förståelse för globala risker, internationella standarder och regler. Genom att studera värdekedjor och ekosystem utforskar vi hur man kan anpassa sig till målet på 1,5 grader och övergripande Agenda 2030-mål.

Kursen är skapad för att ge deltagarna befogenhet och förbereda dem som vill coacha sin egen eller en annan organisation för att påskynda deras övergång till hållbarhet. Deltagarna uppmanas att utforska sin egen motståndskraft och roll genom att avveckla Inner Development Goals och utforska sina personliga värderingar och inverkan.

Denna resa stöds av regelbundna dialoger, coaching och mentorskap för att hjälpa deltagarna att reflektera, engagera sig och arbeta med sina identifierade mål.


Koppling till forskning och praktik

Kursen introducerar den globala kontexten för hållbarhet, SDG:erna och IDG:erna för att underlätta hållbar innovation. Den tar också upp sociala dynamiken i transformation, innovation inom organisationen och infrastruktur/miljö för att skapa en vägkarta för hållbarhetstransformation baserad på vetenskapsbaserade mål (SBTI). Kursen bygger på globala uppmaningar till avkolonisering och skapandet av en regenerativ ekonomi.


Typ av instruktion

Kursen kommer att levereras online med en mix av inspelade korta föreläsningar, seminarier och workshops.

*Undervisningen sker på engelska

Utbildningen ges vid: Jönköping International Business School
local_library Studieform: Distance/Online
rotate_right Studietakt: 50% (deltid)
clear_all Nivå: Master
data_usage Omfattning: 15 hp
data_usage Studieavgift: Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift 30000kr
language Språk: Engelska
access_time Längd: Veckor 34 - 02

För att vara behörig till denna kurs måste sökanden uppfylla ett av följande kriterier, samt kravet på engelska:

  • Kandidatexamen i företagsekonomi eller ekonomi (dvs motsvarande 180 ECTS-poäng vid ett ackrediterat universitet) och minst 1 års arbetslivserfarenhet,

ELLER

  • Kandidatexamen i en annan disciplin och minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet (dvs inom områdena ledarskap/företagsamhet/projektledning/offentlig förvaltning/hälso- och sjukvård),

ELLER

  • Sökanden utan kandidatexamen men med minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet (dvs inom områdena ledarskap/företagsamhet/projektledning i offentlig/privat eller ideell sektor/sektorer).

 

OCH

  • Godkänt engelska kunskaper krävs (nivå 6/B eller motsvarande).

The course was enlightening and helped me hugely to take further steps in my company’s sustainability journey. The course gave me epiphanic moments that truly changed my worldview and priorities. I can highly recommend the course to anyone who is about to take off on a sustainability journey, professionally or privately.

Göran Eriksson, CEO at Port of Gothenburg

The course was very educational and inspiring and updated my mindset and traditional business education. I was immediately able to put my new skills into practice professionally and am now looking forward to finding solutions for how to produce, sell and consume food in a sustainable way.

Jenny Norlander, Strategy manager Co2e footprint at ICA Gruppen

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta ossFör information om kursen, vänligen kontakta: