Promoverade doktorer

Promoverade doktorer 2016

Följande doktorer kommer att promoveras vid Jönköping University den 8 maj 2021.

Hälsohögskolan

Anette Johnsson
Magdalena Stadin
Kåre Karlsson

Högskolan för lärande och kommunikation

Karin Bertills
Anna-Lena Ekdahl

Jönköping International Business School

Andrea Kuiken
Joaquin Cestino
Yvonne Umulisa
Helena Nilsson
Emma Lappi
Orsa Kekezi
Pierre Sindambiwe
Songming Feng
Sophie Fredén
Marta Caccamo
Enrique Sandino Vargas

Tekniska Högskolan i Jönköping

Paraskeva Wlazlak
Samuel André
Djordje Popovic
Fredrik Tiedemann
Jorge Filipe
Dimitros Siafakas
Thomas Ekström
Julia Kaidalova

Sidan uppdaterad