Lejonekonomier – ett annat Afrika växer fram

2017-05-16

Det kom ett inbetalningskort från Svenska kyrkan: NÖDROP – stöd människor som flyr kriget i Sydsudan.  


alt


Nära en miljon är på flykt från världens yngsta land plågat av krig, våld, torka och svält.

Detta är en bild av Afrika. Den vanligaste. Bilder vi har med oss från årtionden av reportage från en eländig kontinent. Listan kan göras lång: konflikter i Västafrika, islamistiska terrordåd, korrupta och inkompetenta ledare, blodbesudlade tyranner. I Zimbabwe klamrar sig den över 90 år gamle Mugabe kvar vid makten – redan har förslag på att han skall bli evig president väckts. En nekrokrati, styre från graven, enligt Nordkoreansk förebild.. Och i Sydafrika fjärmar sig president Zuma alltmer från landsfadern Mandelas försoningspolitik.

The Economist använde 2000 uttrycket the hopeless continent om Afrika. Elva år senare hade den ansedda tidskriften ändrat sig. Då blev rubriken Africa rising.

Sedan dess har råvarupriserna fallit i världen efter finanskrisen 2008. Länder beroende av sådan export har drabbats. Många afrikanska stater bland dem.

Ändå, läs vad som skrivs i African Economic Outlook för 2016:

Real GDP grew by an average of 3.6% in 2015, higher than the global average growth of 3.1% and more than double that of the euro area. At this growth rate, Africa remained the second fastest growing economy in the world (after emerging Asia), and several African countries were among the world’s fastest growing countries. We forecast that Africa’s economic growth will gradually pick up during 2016/17…

Bakom står inget lömskt propagandaministerium, utan den Afrikanska utvecklingsbanken tillsammans med OECD och FN. Flera afrikanska länder bland dem som växer snabbast I världen. En annan bild än den gängse växer fram. Asiens tigerekonomier håller på att ersättas av Afrikas lejonekonomier. Genom inte minst Kina finns också en tydlig koppling mellan de två kontinenterna.  Kina – som aldrig ser politiska problem i att handla med andra diktaturer – har mångdubblat sin Afrikahandel under de gångna decennierna.

Hur få ihop bilderna?

Den enklaste är att studera kartan. Afrika består av 55 olika länder med tillsammans runt en miljard invånare. En enorm mångfald av både problem och möjligheter. Katastrofländer som Sydsudan på samma kontinent som demokratiskt stabila tillväxtstater som Botswana.

I denna motsägelsefulla smältdegel finns JIBS med sitt stöd till forskning och det nya afrikanska ledarskapet, ett bidrag från entreprenörskapets Småland till det nya Afrika.

Both hopeless and rising.


http://www.africaneconomicoutlook.org/en/executive_summary2016Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.