Leif Svensson

Tekniklektor maskinteknik
Programansvarig Industriell ekonomi och produktionsledning