Klas Borell

Professor Sociologi
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Professor

Kontakt

Rum
Gc515
Extern telefon
0703240605
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Klas Borells forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet. 

Biografi

Klas Borell är professor i sociologi och socialt arbete. Han är idag verksam som seniorprofessor i socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping. Han disputerade 1989 i sociologi vid Uppsala universitetet med avhandlingen Disciplinära strategier (nyutgåva 2004).

Klas Borell har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet. Han har också varit gästprofessor och gästforskare vid universitet i Libanon, Turkiet, Italien, Frankrike och vid flera univetrsitet i USA.

Klas Borell deltar aktivt i internationella sociologiska och andra samhällsvetenskapliga sammanslutningar, anlitas ofta som sakkunnig av internationella tidskrifter och bokförlag och har varit ledamot av flera beredningsgrupper vid svenska forskningsråd. 

Artikel

Borell, K., Nilsson, M. (2023). Turkey’s universities face a troubled future Research Professional News. More information
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K., Persson, R. (2020). Taking to the streets: A study of the street academy in Ankara British Journal of Educational Studies, 68(3), 365-388. More information
Egonsdotter, G., Bengtsson, S., Israelsson, M., Borell, K. (2020). Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 29(5), 362-376. More information
Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts , 1, 30-35. More information
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K. (2019). Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia British Journal of Educational Studies, 67(2), 169-186. More information
Borell, K., Nilsson, M. (2019). Debatt: Samhällsvetenskaperna och den akademiska friheten i Turkiet: Massavskedanden, resignation och motstånd Sociologisk forskning, 56(3-4), 311-317. More information
Westermark, Å., Borell, K. (2018). Human service siting conflicts as social movements. More information
Borell, K., Westermark, Å. (2018). Siting of human services facilities and the not in my back yard phenomenon: a critical research review Community Development Journal, 53(2), 246-262. More information
Josefsson, T., Nilsson, M., Borell, K. (2017). Muslims opposing violent radicalism and extremism: Strategies of Swedish Sufi communities Journal of Muslim Minority Affairs, 37(2), 183-195. More information
Connidis, I., Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2017). Ambivalence and Living Apart Together in Later Life: A Critical Research Proposal Journal of Marriage and Family, 79(5), 1404-1418. More information
Borell, K. (2015). When is the time to hate? A research review on the impact of dramatic events on Islamophobia and Islamophobic hate crimes in Europe Islam and Christian-Muslim Relations, 26(4), 409-421. More information
Borell, K., Rask, E., Warsame, M. (2014). Gendered Family Roles and Expectations in Transnational Somali Refugee Families: An Exploratory Multiple-site Study International Journal of Child, Youth & Family Studies, 5(2), 296-307. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2013). Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Survey from Sweden Review of religious research, 55(4), 557-571. More information
Borell, K. (2013). Svenska muslimska församlingar: resurs eller hinder i integrationsarbetet? Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, 39(3), 27-29. More information
Borell, K., Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år Sociologisk forskning, 50(3/4), 195-197. More information
Borell, K., Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet: Ett nytt tidskriftlandskap Sociologisk forskning, 50(2), 63-64. More information
Borell, K., Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet: I backspegeln Sociologisk forskning, 50(1), 3-5. More information
Borell, K., Johansson, R. (2012). Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare Sociologisk forskning, 49(2), 99-101. More information
Borell, K., Egonsdotter, G. (2012). Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen: Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar Högre Utbildning, 2(1), 47-50. More information
Borell, K. (2011). Research in Progress: Swedish Muslim Congregations Newsletter of Sociology of Religion, XII(Winter 2011), 8-10. More information
Borell, K., Gerdner, A., Sällström, A., Nordlander, J., Lundkvist, E. (2011). Muslimska församlingar i lokalsamhället: Samverkan eller isolering? Socialvetenskaplig tidskrift, 63-77. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2010). Motstånd och stöd: en studie av svenska muslimska församlingar Sociologisk forskning, 47(4), 31-43. More information
Borell, K. (2008). Terrorism and Everyday Life in Beirut 2005: Mental Re-Constructions, Precautions and Normalization Acta Sociologica, 51(1), 55-70. More information
Ghazanfareeon Karlsson, S., Johansson, S., Gerdner, A., Borell, K. (2007). Caring while living apart Journal of gerontological social work, 49(4), 3-27. More information
Ghazanfareeon Karlsson, S., Borell, K. (2005). A Home of Their Own: Women's Boundary Work in LAT-relationships Journal of Aging Studies, 19(1), 73-84. More information
Borell, K. (2003). Family and Household: Family Research and Multi-Household Families International Review of Sociology, 13(3), 1-14. More information
Borell, K., Espvall, M., Pryde, J., Brenner, S. (2003). The Repertory Grid Technique in Social Work Research, Practice and Education Qualitative Social Work, 2(4), 477-491. More information
Gerdner, A., Borell, K. (2003). Neighborhood reactions toward facilities for residential care: A Swedish survey study Journal of Community Practice, 11(4), 59-79. More information
Borell, K. (2002). Familj, hushåll och nya familjeformer: Familjeforskningen och de hushållsöverskridande familjeformerna Fokus på familien, 30(4), 265-279. More information
Borell, K. (2002). Hans hem är hans, och mitt hem är mitt: Om särboende bland äldre Aldring og livsløp, 19(2), 22-26. More information
Ghazanfareeon Karlsson, S., Borell, K. (2002). Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together Ageing International, 27(4), 11-26. More information
Borell, K. (2002). Reflexiv intimitet och blodsband: En introduktion till senmoderna släktskapskonstruktioner Suomen Antropologi, 27(4), 38-50. More information
Gerdner, A., Hultman, L., Borell, K. (2001). Grannreaktioner mot Hem för vård och boende: Några resultat från en enkätstudie Socialt perspektiv, 80(3/4), 37-57. More information
Borell, K. (2001). I stället för äktenskap: å…ldrande och nya intimitetsformer Gerontologia, 15(2), 147-156. More information
Borell, K., Gerdner, A. (2001). NIMBY-forskningen: En kritisk granskning Socialt perspektiv, 80(3/4), 37-57. More information
Espvall, M., Borell, K., Johansson, R. (2001). Att förhandla i underläge: En studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor Nordisk sosialt arbeid, 21(2), 107-118. More information
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2000). Ældre par: Hvert sit hjem Gerontologi og samfund, 16(4), 85-87. More information
Johansson, R., Borell, K. (1999). Central steering and local networks: Old-age care in Sweden Public Administration, 77(3), 585-598. More information
Borell, K. (1999). Trust and Fraud: Occupation and Resistance in Norway, 1940-1945 Journal of Political & Military Sociology, 27(1), 290-299. More information
Borell, K. (1998). Using The Experience Sampling Method in Gerontological Social Work Journal of gerontological social work, 30(3/4), 183-189. More information
Borell, K., Johansson, R. (1998). Kan staten styra implementeringsnätverk? Nordisk Administrativt Tidsskrift, 79(3), 249-260. More information
Borell, K., Espvall, M., Brenner, S. (1997). Att förstå andras mening Nordisk sosialt arbeid, 17(4), 224-231. More information
Borell, K. (1997). När Michels oligarkilag kom till Sverige: Debatten om partiliv och demokratisering Sociologisk forskning, 43(1/2), 149-176. More information

Bok

Borell, K. (2004). Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, 1901 - 1978. Stockholm: Militärhögskolans förlag & Gotab More information
Borell, K., Brenner, S. (1997). Att spegla verkligheten: en introduktion till upplevelsesampling, kognitiva matriser och andra icke-konventionella metoder. Lund: Studentlitteratur More information
Borell, K., Johansson, R. (1996). Samhället som nätverk: Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur More information

Antologibidrag

Westermark, Å., Borell, K. (2014). Upptäcktens väg: Det projektbaserade uppsatsarbetet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 153 -170). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik More information
Egonsdotter, G., Borell, K. (2014). Datorbaserade simuleringar i samhällsvetenskaperna – SimChild i socionomutbildningen. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 229 -242). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Borell, K. (2013). Islamophobie und Hasskriminalität: Probleme und Chancen eines Forschungsfelds in Entwicklung. In: Fared Hafez (Ed.), Jahrbuch fur Islamophobieforschung Wien: New Academic Press More information
Borell, K., Gerdner, A. (2011). Samverkan eller Isolering?: Svenska muslimska församlingar. In: SSTs Årsbok 2011 (pp. 13 -16). Stockholm: SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund More information
Borell, K., Johansson, R. (2005). Det egna hemmet som andras arbetsplats. In: Björn Fjæstad & Lars-Erik Wolvén (Ed.), Arbetsliv och samhällsförändringar (pp. 183 -195). Lund: Studentlitteratur More information
Ghazanfareeon Karlsson, S., Borell, K. (2004). Intimacy and autonomy, gender and ageing: Living Apart Together. In: Kate Davidson & Graham Fennell (Ed.), Intimacy in later life (pp. 1 -18). New Brunswick: Transaction Publishers More information
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2003). Reconceptualising Intimacy and Ageing: Living apart together. In: Sara Arber, Kate Davidson and Jay Ginn (Ed.), Gender and ageing: Changing roles and relationships (pp. 47 -62). Buckingham: Open University Press More information
Borell, K. (2002). Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten: Disciplin, rutin och avrutinisering. In: Jan Dahlström, Ulf Söderberg (Ed.), Plikt, politik och praktik: Värnpliktsförsvaret under 100 år Stockholm: Krigsarkivet More information
Borell, K., Johansson, R., Lindqvist, R. (1998). Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang: Avslutning. In: Rafael Lindqvist (Ed.), Organisation och välfärdsstat (pp. 180 -190). Lund: Studentlitteratur More information
Borell, K., Johansson, R. (1998). Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen - exemplet Ädel. In: Rafael Lindqvist (Ed.), Organisation och välfärdsstat Lund: Studentlitteratur More information
Borell, K., Lindqvist, R. (1998). Inledning. In: Rafael Lindqvist (Ed.), Organisation och välfärdsstat Lund: Studentlitteratur More information
Borell, K., Johansson, R. (1997). Begränsningar i nätverksanalysens kontextuella neutralitet. In: Sten Anttila & Ingemar Wörlund (Ed.), Samba, hambo och jenka: Brasilien, Sverige och Finland i samma analys - en omöjlighet? : Festskrift med anledning av docent Yngve Mohlins 50-årsdag den 27/9 1996 Härnösand: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1995). Ockupation och motståndsrörelse: Tillit och nätverk. In: K. Borell & R. Johansson (Ed.), Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk (pp. 62 -106). Östersund: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1995). Nätverk och kognitiva matriser. In: K. Borell & R. Johansson (Ed.), Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk (pp. 193 -208). Härnösand: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1995). Introduktion: Samhällsvetenskap och nätverk. In: K. Borell & R. Johansson (Ed.), Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk (pp. 1 -9). Härnösand: Mitthögskolan More information

Recension

Borell, K. (2017). Elusive Jannah: The Somali Diaspora and a Borderless Muslim Identity. More information
Borell, K. (2016). Book Review: The Routledge International Handbook on Hate Crime. More information
Borell, K. (2014). Bokomtale: Sten-Åke Stenberg, Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus. More information
Borell, K. (2014). Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim: Distant Love. Personal Life in the Global Age. More information
Borell, K. (2012). Book Review: Stephen Vertigans (with contributions from Donncha Marron & Philip W. Sutton), Militant Islam: A Sociology of Characteristics, Causes and Consequences. More information
Borell, K. (2010). Sara Ashencaen Crabtree, Fatima Husain and Basia Spalek, Islam an Social Work. More information
Borell, K. (2007). Heart of Beirut: Reclaiming the Bourj. More information
Borell, K. (2003). Bokmedling av Ingrid Connidis: Family Ties and Ageing. More information
Borell, K. (2003). Book Review: Mike Hepworth, Stories of Ageing. More information
Borell, K. (2003). Book Review: Anne Jamieson and Christina R. Victor. Researching Ageing and the Life Course. More information
Borell, K. (2001). Recension av Dan Porsfelts avhandling Management Trainee. More information
Borell, K. (2000). Anmälan av Hess & Blanchard-Fields: Social Cognition and Aging. More information
Borell, K. (1998). Book Review: Reenchanted Science. More information
Borell, K. (1998). Recension av E. Zerubavel: Social Mindscapes. More information
Borell, K. (1997). Bokmelding av Christena Nippert Eng: Home and Work. More information
Borell, K. (1996). Recension av Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling: Fackliga karriärer. More information
Borell, K. (1995). Mary Zey: Banking on Fraud. Drexel, Junk Bonds, and Buyouts. More information

Konferensbidrag

Josefsson, T., Nilsson, M., Borell, K. (2017). Everyday resistance to violent radicalism and fundamentalism: Sufi strategies in Sweden. Seventh International Conference on Religion & Spirituality in Society: Understanding Globalism, Respecting Difference, April 17–18, London, UK. More information
Borell, K. (2016). Social Movements, Prejudice and Human Rights. SOCIOCRI 2016, 3rd International Sociology and Critical Perspectives Conference on Social Movements, June 3-4, Istanbul, Turkey. More information
Borell, K. (2016). Conspiracy Theories in Jihadist and Anti-Jihadist Thought: A Content Analysis of Online Extremism. Vox-Pol Mid-Project Conference: Taking Stock of Research on Violent Online Political Extremism, Dublin, Ireland, June 22–24, 2016. More information
Borell, K., Egonsdotter, G. (2014). SimChild, Child Protection, and Computer-based Simulation in Social Work Education. Twenty-first International Conference on Learning, New York, USA. More information
Borell, K. (2013). Between Resistance and Support, Hate Crimes and Solidarity: An Introduction to an Emergent Field of Social Movement Studies. 12th Conference «European Culture», 24-26 October 2013, Barcelona, Spain. More information
Borell, K., Egonsdotter, G. (2013). Utbildningsprojektet SimChild: En interaktiv simulering i grund- och vidareutbildningar av socionomer. Socionomdagarna, 12 - 13 november 2013, Stockholm. More information
Borell, K. (2012). Confrontation or Cooperation?: Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare state. Second International Interdisciplinary Conference on Religion and Spirituality in Society. More information
Egonsdotter, G., Borell, K. (2012). Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk. The 6th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 5-7. More information
Borell, K. (2011). Muslim Congregations in Cooperation with Public and Voluntary Service Organizations: A Nationally Representative Survey from Sweden. Beyond Belief: Religion and Belief in Professional Practice, University of Bradford, London, UK. More information
Borell, K. (2011). The Securitization of Islam: A Survey of the Formation of Opposition and Support to Muslim Congregations in Sweden. Risk, Uncertainty and Policy, European Sociological Association (ESA), Ostersund, Sweden. More information
Borell, K. (2011). Swedish Muslim Congregations and Anti-Islamic Currents: Examining the Relationship between Opposition and Support. The 11th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spain. More information
Borell, K. (2010). Muslim Social Work in Sweden. Patterns, Organizations and Traditions: Keynote address to the conference Social Work against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights. University of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovinia, October 20-23.. Social Work against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights, University of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovinia, October 20-23.. More information
Borell, K. (2010). The Mosque in Western Europe: Ethno-Religous Enclaves or Bridges : Paper presented at the 10th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October 22-24. 10th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October 22-24. More information
Borell, K. (2007). Living with terror: Terror and the Everyday Construction of Reality. The Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, Chicago, USA, 23-26 October. More information
Borell, K. (2006). The Experience of Living with Terror: Precautions, Perceptions and Bracketing. Hong Kong Sociological Association 8th Annual Conference, Narratives and Perspectives in Sociology: Understanding the Past, Envisaging the Future, Shue Yan College, Hong Kong, 2 December.. More information
Borell, K. (2006). Terrorist Bombings and Everyday Life in Zalka, a Beirut suburb. The First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime: Realities, Risks and Responses, November 23 - 25, Ljubljana, Slovenia. More information
Gerdner, A., Borell, K., Hultman, L. (2002). Neighbor reactions against institutions for residence and care: A survey study on Swedish experiences : Presentation (by Arne Gerdner) at the 45th Annual ICAA conference in Sao Paulo and Rio de Janeiro, 8-13 December. 45th Annual ICAA conference in Sao Paulo and Rio de Janeiro, 8-13 December. More information
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2002). Reconceptualising Intimacy and Ageing. International Symposium on Recenseptualising Gender and Ageing, University of Surrey, UK, June 25 - 27. More information
Borell, K. (2002). Household Labour, Ageing, and Gender Inequality: A Life Course Perspective. The 2002 Meeting of The Sociologists of Minnesota: Using Sociology, St. Cloud, USA, October 3 - 4. More information
Borell, K. (2002). Family Diversity in Old Age: A New Research Agenda. 55th Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America. Relationships in a Changing World: From Aging Cells to Aging Societies, Boston, USA, November 22 - 26.. More information
Borell, K. (2002). Contemporary Differentiation of Intimate Relationships and Family Life. The Life Course Center's Fall 2002 Seminar Series, University of Minnesota, USA, October 25. More information
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2001). Living Apart Together: Balancing Intimacy and Autonomy in Old Age: Invited Symposia, Repartnering After Late Life Widowhood: The Gendered Perspective. 17th Congress of The International Association of Gerontology, Vancouver, Canada, July 1 - 6. More information
Borell, K. (2001). Intimitet och åldrande: De äldre och omstruktureringen av familje- och intimitetslivet. Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Uppsala 29 - 30 januari. More information
Borell, K. (2001). Officerare och värnpliktiga i Pensionat Igelkotten. Värnpliktsförsvaret 100 år. Konferens arrangerad av Krigsarkivet, Riksarkivet m.fl., Östersund den 14 - 16 maj. More information
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2000). Living Apart Together in Old Age: Womens Boundary Making and The Social Construction of Home. A New Age for Old Age, Annual Conference of British Society of Gerontology, Oxford, UK, September 8 - 10. More information
Borell, K. (2000). Ageing in Age Dissimilar Couples. The XXXVIIth Research Committee on Family Research, International Sociological Association, Theoretical and Methodological Issues in Cross-Cultural Family Studies, Uppsala, June 20 - 23. More information
Borell, K., Johansson, R. (1998). Ä„delreformen: Ett exempel på flexibel nätverkssamverkan?. Arbetsgruppen för ekonomisk sociologi och organisation, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Göteborg 29 - 30 januari. More information
Borell, K., Johansson, R. (1998). Old-Age Care in Implementation Networks. The 16th Conference of The International Association of Management, Chicago, USA, April 5 - 8. More information
Borell, K., Johansson, R. (1998). Flexibel nätverkssamverkan - exemplet Ä„del. Sveriges sociologförbunds årsmöte, Göteborg 29-30 januari. More information
Borell, K. (1997). Gustaf Steffen och Michels oligarkilag: Debatten om de politiska partierna och demokratiseringen, 1911 - 1920. Arbetsgruppen för vetenskapssociologi och sociologins historia, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Lund 30 - 31 januari. More information
Borell, K. (1997). Kognitiva matriser för utvärdering och uppföljning. Högskoleverkets konferens Kvalitet och förnyelsearbete, Uppsala 9 - 10 januari. More information
Borell, K., Röjde, A. (1996). Using Experience Sampling in Home Care Research. Ist International Conference on Home Care: Developments and Innovations, Jerusalem, Israel, May 13 - 15. More information
Borell, K. (1995). Putting Knowledge to Use. European Association of Schools of Social Work. More information

Övrigt

Egonsdotter, G., Borell, K. . Computer-based simulations in social work: From social work education to social work research. More information

Rapport

Borell, K. (2012). Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund More information
Borell, K., Gerdner, A. (2011). Swedish Muslim Congregations: Summary of a Research Project. Ö–stersund: Mid Sweden University More information
Borell, K. (2011). Integrerat skrivande i socionomutbildningen: ett försök och några förslag. Sundsvall: Mittuniversitetet More information
Borell, K. (2005). Trust and Fraud: When Trust is Abused. Beirut: American University of Beirut More information
Borell, K., Lindblom, J. (2003). På var sida av Cannon River: En fallstudie av Liberal Arts. Stockholm: STINT More information
Borell, K. (2003). St. Olaf College. Stockholm More information
Borell, K. (1998). Organisationer och fåtalsvälde: en antologi om Robert Michels i sociologins idéhistoria. Härnösand: Mitthögskolan More information
Borell, K., Larsson, A. (1996). Roller och handlingsmiljöer i manliga majoritetskulturer: En explorativ studie av kvinnliga teknikstudenter. Östersund: Mitthögskolan More information
Borell, K., Hultman, B., Lindmark, D. (1995). Experience sampling method: att studera social handlande in situ. Östersund: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1995). Social knowledge and social change: a synthesis of styles. Ö–stersund: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1994). Repertory Grid: en kritisk introduktion. Ö–stersund: Mitthögskolan More information

Samlingsverk

(1995). Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Sundsvall: Mitthögskolan More information