Julia Trolle

Universitetsadjunkt produktionssystem

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
D1416
Telefon
+46 36-10 1670
Signatur/Kortnamn
TROJUL
Schema
Ändra din information