Carl-Johan Svensson

Universitetslektor i didaktik inriktning historia
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Svenssons forskning bedrivs inom ramen för forskningstematiken Communication, Culture Diversity (CCD).  Under de senaste åren har han arbetat med projekt där begrepp som plats, identitet och lärande har varit bärande.

Det senaste avslutade projektet resulterade i boken Provflygningarna - platserna Andrée lämnade efter sig  (2021, Carlsson förlag), som kretsar kring ballongfararen S.A. Andrées nio provflygningar med ballongen Svea 1893-1895. Förutom en genomgång av flygningarna i sig står minneskulturen kring flygningarna i fokus för studien. En inblick i projektet kan erhållas genom detta inslag i Vetenskapsradion Historia.
 

Parallellt med Andréeprojektet arbetade Svensson med projektet "High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning", finansierat av Riksantikvarieämbetet. I projektet studerades hur besökare tar sig an den historieinriktade westernanläggningen High Chaparral.

Svenssons forskning handlar generellt om hur vi människor kommer i kontakt med - och påverkas av - historia på en rad arenor i samhället. Avhandlingen från 2014 kretsade kring offentlig debatt om Historiska museet i Stockholm mellan åren 1992 och 2011. Vad ska visas på museet? För vem? Hur? Varför? Svaret på dessa frågor har sett högst olika ut hos olika debattörer, men det går att se mönster i detta som dessutom kan sättas i samband med förändringsprocesser i det bredare kulturpolitiska landskapet. Såväl Historiska, som andra museer, har öppnat upp för bredare målgrupper, för nya perspektiv, för större delaktighet och för inslag som tangerar upplevelseindustrin. Detta har hyllats av vissa debattörer, men inte av alla. Förändringarna har också ett pris.

I boken Öronbrosk önskas. Livsöden, brott och humor i annonser genom tiderna, från 2011, skriver Svensson och medförfattaren Oscar Svensson om hur historiska förändringar speglas i skenbart banala diverseannonser. Boken diskuterades bland annat i Vetenskapsradion Historia.

2019 utkom Svensson med boken Äkta och oäkta förfalskningar - en konstskatt i polishusets källare (Carlsson förlag) som handlar om konstförfalskningar. En intervju kring denna bok kan betittas här.

Just nu studerar Svensson undervisning om antiken i högstadiet.

Artikel

Svensson, C., Samuelsson, T. (2021). "A Gunpowder-Smelling History Lecture"?—Learning at a Wild West History Theme Park The Social Studies, 112(1), 14-27. More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2021). "Dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen!": skolevers lärande i Vilda Västern-temaparken High Chaparral Historielärarnas Förenings Årsskrift 2021, 141-152. More information
Svensson, C. (2021). Jönköping blir av med ännu en kulturhistorisk skatt Jönköpings-Posten, 24-25 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2018). Jakten mot mittpunkten: önskan om att stå i centrum Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2018). En historia som ständigt förnyar sig: Sevärd ny Andrée-utställning Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2018). Ondskan har en vardaglig botten Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2018). Annonser som samhällsspegel Jönköpings-Posten, 20 december Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). De små monumentens tisdagar: Andrées kraschlandningsplats, en rishög i Vaggeryd och annan historiekultur bortom storslagenheten Geografiska Notiser, 75(1), 23-36. More information
Svensson, C. (2017). En mindre svartvit bild av Ryssland Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Till glesbygdens försvar! Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Det är lockande att starta ett eget land Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Konstsamlingen hotas av fukt och rörskador: Del 5a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Gammalt Rubens-porträtt väcker nyfikenhet: Del 6b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Polisens utredning var full av bortförklaringar: Del 2a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Axel Nordgren-tavla kan vara rysk: Del 1b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En rättegång om konst och signaturer: Del 3a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En bok om en å förnyar hembygdslitteraturen Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Vladimir Lenin: Kattälskare och massmördare Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Polisens konstsamling går en osäker framtid till mötes: Del 6a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En av världens mest förfalskade konstnärer: Del 4b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Konstskatten räddades från lågorna: Del 4a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Historien om konstskatten i polisens källare: Del 1a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Albin Amelins blommor är ofta förfalskade: Del 2b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Bytte tjänsterum för en falsk Hermelin-tavla: Del 5b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Äkta självporträtt fick falsk signatur: Del 3b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Sluta skämmas för TV-tittandet: "Du får inte fyrkantiga ögon" Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Monument i förfall - inga statiska statyer Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). På två hjul mot apokalypsen Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Myten om Trygga Lilla Sverige Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). George Orwell - tidsbunden och sorgligt tidlös Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Gömma eller skärskåda Mein Kampf? Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Drömmen om en genväg till bildning Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Älskade hatade museum Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Var det som i "Gladiator" - på gladiatorernas tid? Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Jakten på autenticitet Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Tallriken som samtidsspegel - maten är vårt facit Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Krocket och revolution under Tage Erlanders ´68 Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2007). Från Winston Churchill till Bobby Sands: Ideologiskt laddade gatunamn och monument i Teheran Scandia, 73(2), 64-85. More information
Svensson, C. (2006). Mellan idyllbekräftelse och problematisering: Utställningsavvägningar på Grenna museum Aktuellt om historia, 73-82. More information
Svensson, C. (2006). Hur är läget? Hur blev det så? Vad händer sen?: Om relationen mellan historiemedvetande och bevarande skildrad genom uppfattningar kring Slätten i Skillingaryd Didaktisk Tidskrift, 23-61. More information
Svensson, C. (2006). Från Winston Churchill till Bobby Sands: Ideologiskt laddade gatunamn i Teheran Internationella Studier, 73-79. More information

Bok

Svensson, C. (2021). Provflygningarna: Platserna Andrée lämnade efter sig. Stockholm: Carlsson Bokförlag More information
Svensson, C. (2019). Äkta och oäkta förfalskningar: En konstskatt i polishusets källare. Stockholm: Carlsson Bokförlag More information
Svensson, C., Svensson, O. (2011). Öronbrosk önskas: Livsöden, brott och humor i annonser genom tiderna. Malmö: Roos & Tegnér More information
Svensson, C., Öberg, J., E-Wallsten, A. (2008). Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening. Ormaryd: Småföretagarna i Eksjö - Hantverksföreningen More information
Svensson, C. (2005). Personporträtt och funderingar: En bok om Skillingaryds historia. Jönköping More information

Doktorsavhandling

Svensson, C. (2014). Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från <em>Den Svenska Historien</em> till <em>Sveriges Historia</em> (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation). More information

Antologibidrag

Svensson, C. (2017). En rishög och en kraschlandningsplats: historiekultur bortom storslagenheten. In: Boberg, Kåre; Daun, Magnus et al (Ed.), Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2017 (pp. 24 -37). Vaggeryd: Byarums hembygdsförening More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2017). Museet i bilderboken: Verklighetens museer utmanas av stereotypa barnböcker. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (huvudred.) (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 147 -170). Jönköping: Jönköping University More information
Svensson, C. (2014). Diverseannonser som möjlighet i historieundervisningen. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 255 -274). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Svensson, C., Svensson, O. (2012). Diverseannonser i Dagens Nyheters historia. In: Ellinor Melander (Ed.), Presshistorisk årsbok 2012 (pp. 29 -50). Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening More information
Svensson, C. (2008). Historiemedvetande och bevarande: Ett kulturarv i Skillingaryd. In: Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige (pp. 98 -120). Göteborg: Makadam förlag More information

Recension

Svensson, C. (2023). Svenskarnas kärlekshistoria med vilda västern. Jönköping: Hallpressen More information
Svensson, C. (2022). Nu skingras mystiken kring vikingaskeppet: Recension av boken "Ormen Friske" av Jack Werner. Jönköping: Hallpressen More information
Svensson, C. (2022). Peter K. Andersson, Drontmannen (Malmö: ellerströms förlag 2021). 138 s.. More information
Svensson, C. (2020). Söndagsvägen, tidsandan och Englund själv. Jönköping: Hallpressen More information
Svensson, C. (2016). Peter Englund om mikrohistoria från folkhemmet. Jönköping: Hallpressen More information

Konferensbidrag

Svensson, C. (2022). Antiken i praktiken – högstadielärare om sina vägval i ett omdebatterat arbetsområde. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2019). History as edutainment - Learning at a history theme park. 44th Annual Meeting of the Social Science History Association, November 21-24, 2019, Chicago, USA. More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2018). ”Dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen, för nu är du i Vilda Västern!”: High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning. Centrum för barnkulturforsknings Tvärvetenskapliga barnkulturforskardag den 5 oktober, 2018, Stockholms universitet. More information

Proceedings (redaktörskap)

Svensson, C. (Eds.). (2009). Tyskland och Sverige genom historien: Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Greifswald 2008. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Andersson, N. (Eds.). (2008). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2008). Resor i tiden: konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Växjö 2007. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Sjöbrandt, A. (Eds.). (2007). Konferensrapport från Historiekongressen 2007. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2007). Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Riga 2006. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Larsson, H., Svensson, C. (Eds.). (2007). Forskningsfronten flyttas fram: närings- och handelshistoria. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Karlsson, K., Berggren, L. (Eds.). (2006). Forskningsperspektiv på bruk och förmedling av historia. , Bromma: Historielärarnas förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2006). Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Västerås 2005. , Bromma: Historielärarnas Förening More information