Roland Stolt

Universitetslektor

Avdelningen för Produktutveckling , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Programansvarig Produktutveckling och material (master)

Forskning

Kraven på produkter förändras hela tiden – Hur kan de exempelvis göras miljövänligare, lättare, snålare, tåligare, snyggare och billigare. Forskningen handlar om att ta reda på hur man ska göra för att framgångsrikt kunna möta dessa krav. Det kan vara att ta fram nya typer av verktyg som kan göra erfarenheter från tidigare produkter mer synliga för produktutvecklarna. Det kan även handla om att låta datorer göra en större del av arbetet så att produktutvecklarna kan få mer tid över för kreativt skapande.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag. Hos dem kan jag studera utveckling i en verklig miljö och ta fram direkt användbara verktyg och prova ut dem. De nya erfarenheterna kan snabbt leda till förändringar ute på företagen eftersom de har varit med och deltagit aktivt i arbetet.

Biografi

Efter avlagd civilingenjörsexamen i maskinteknik vid LTH (Lunds tekniska högskola) arbetade jag några år med produktutveckling i bilindustrin, mest med formsprutade plastdetaljer samt produkter av pressad plåt. År 2003 började jag som doktorand i produkt och produktionsutveckling vid JTH. Jag disputerade i december 2008 på avhandlingen "CAD-model parsing for automated design and design evaluation" och har sedan dess jobbat vidare med forskning och undervisning i maskinelement, mekanik, CAD och produktutveckling.

 

Artikel

Hjertberg, T. Stolt, R. Elgh, F. (2018). A tool for obtaining transparency and traceability in heterogeneous design automation environments. : Taylor & Francis More information
André, S. Elgh, F. Johansson, J. Stolt, R. (2017). The design platform – a coherent platform description of heterogeneous design assets for suppliers of highly customised systems. : Taylor & Francis More information
Stolt, R. André, S. Elgh, F. Andersson, P. (2017). Introducing Welding Manufacturability in a Multidisciplinary Platform for the Evaluation of Conceptual Aircraft Engine components. : InderScience Publishers More information
Pabolu, V. Stolt, R. Johansson, J. (2017). Flexible manufacturability analysis applied to the welding process to increase sustainability in engineer to order businesses. : InderScience Publishers More information
Stolt, R. Elgh, F. Andersson, P. (2017). Design for Inspection. : Elsevier More information
Stolt, R. André, S. Elgh, F. Johansson, J. Poorkiany, M. (2015). Managing Risk in the Introduction of New Technology in Products. : IOS Press More information

Avhandling

Stolt, R. (2008). CAD-Model Parsing for Automated Design and Design Evaluation. Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Högskola. Göteborg: Chalmers Reproservice More information

Konferensbidrag

Elgh, F. Johansson, J. Poorkiany, M. Stolt, R. Raudberget, D. (2018). Traceability of decisions in product realization processes of custom engineered products. Design. : The Design Society More information
Elgh, F. André, S. Johansson, J. Stolt, R. (2017). Design Platform. Advances in Transdisciplinary Engineering. : IOS Press More information
Raudberget, D. Levandowski, C. André, S. Isaksson, O. Elgh, F. Müller, J. Johansson, J. Stolt, R. (2017). Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules. Proceedings of the International Conference on Engineering Design. : The Design Society More information
Johansson, J. Stolt, R. Raudberget, D. (2016). An approach to capture engineering knowledge through visual evaluation of mass generated design proposals. : The Design Society More information
Elgh, F. André, S. Johansson, J. Stolt, R. (2016). Design Platform. : The Design Society More information
Stolt, R. André, S. Elgh, F. Andersson, P. (2016). Early stage assessment of the inspectability of welded components. More information
Pabolu, V. Stolt, R. Johansson, J. (2016). Manufacturability Analysis for Welding. Advances in Transdisciplinary Engineering. : IOS Press More information
Heikkinen, T. Stolt, R. Elgh, F. Andersson, P. (2016). Automated Producibility Assessment Enabling Set-Based Concurrent Engineering. Advances in Transdisciplinary Engineering. : IOS Press More information
Stolt, R. Johansson, J. André, S. Heikkinen, T. Elgh, F. (2016). How to Challenge Fluctuating Requirements. Advances in Transdisciplinary Engineering. : IOS Press More information
André, S. Stolt, R. Elgh, F. (2016). A platform model for suppliers of customized systems. More information
Hjertberg, T. Stolt, R. Elgh, F. (2016). Managing Dependencies in Heterogeneous Design Automation Systems. Advances in Transdisciplinary Engineering. : IOS Press More information
Hjertberg, T. Stolt, R. Poorkiany, M. Johansson, J. Elgh, F. (2015). Implementation and management of design systems for highly customized products – state of practice and future research. Advances in Transdisciplinary Engineering. More information
André, S. Stolt, R. Elgh, F. (2015). Introducing Design Descriptions on Different Levels of Concretisation in a Platform Definition. IFIP Advances in Information and Communication Technology. : Springer More information
Stolt, R. André, S. Elgh, F. Andersson, P. (2015). Manufacturability assessment in the conceptual design of aircraft engines – building knowledge and balancing trade-offs. IFIP Advances in Information and Communication Technology. : Springer More information
André, S. Stolt, R. Elgh, F. Johansson, J. Poorkiany, M. (2014). Managing Fluctuating Requirements by Platforms Defined in the Interface Between Technology and Product Development. Amsterdam: IOS Press More information
Stolt, R. (2012). DESIGNING MATERIAL STANDARDS. More information
Stolt, R. Bengtsson, S. Michael, A. (2010). Using property profiles to support early PM component design. More information
Hatami, S. Stolt, R. Nyborg, L. (2009). Optimized Selection of Processing Routes for Sintered Parts Manufacture. Princeton, N.J.: Metal Powder Industries Federation More information
Stolt, R. (2009). Managing Product and Process Knowledge in CAD-Systems. Göteborg: Chalmers University of Technology More information
Stolt, R. (2008). An Automated Design and Advisory System for Pressed-and-Sintered Powder Metallurgy Parts. Princeton, NJ, United States: MPIF More information
Stolt, R. (2008). Identifying Features in Cad-Models for Powder Metallurgy Component Evaluation. More information
Stolt, R. (2006). Reusing CAD-models of Die-cast products for FEA. More information
Stolt, R. Sunnersjö, S. (2005). Automatic preparation of CAD-generated solid geometry for FE-meshing. More information
Stolt, R. (2005). A CAD-integrated system for automated idealization of CAD-models for finite element analysis. More information

Licentiatavhandling

Stolt, R. (2006). From CAD to FEA. Research Series from Chalmers University of Technology. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola More information

Rapport

Stolt, R. (2006). A sectioning method for constructing the mid-surface of thin-walled die-cast and injection moulded parts. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information