Carin Rösiö

Universitetslektor produktionssystem

Avdelningen för Industriell organisation och produktion , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Programansvarig Produktionsutveckling och ledning (master)

Forskning

Carin Rösiös forskningsintresse innefattar utformning av produktionssystem med fokus på rekonfigurerbarhet, hållbarhet och förmåga att hantera förändringar. Forskningen omfattar även lokalisering av produktionssystem och lösningar för mobila produktionssystem.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med tillverkande företag och är inriktar på såväl strategisk som operativ nivå.

Biografi

Carin Rösiö har sedan 2005 en civilingenjörsexamen i Ergonomisk design och produktion från Luleå Tekniska Universitet samt Teknisk doktorsexamen i Innovation och Design från Mälardalens Högskola.

Carin Rösiö arbetar idag som universitetslektor på avdelningen för industriell organisation och produktion på Tekniska Högskolan i Jönköping. Undervisningen hon bedriver inkluderar bl.a. produktionsutveckling och forskningsmetodik. Carin Rösiö har tidigare arbetat på bl.a. Sandvik Hard Materials och tillbringat ett år som Research trainee i Luleå.

Artikel

Andersen, A. Brunoe, T. Nielsen, K. Rösiö, C. (2017). Towards a generic design method for reconfigurable manufacturing systems. : Elsevier More information
Rösiö, C. Bruch, J. (2017). Exploring the design process of reconfigurable industrial production systems activities, challenges, and tactics. : Emerald Group Publishing Limited More information
Rösiö, C. Säfsten, K. (2013). Reconfigurable Production System Design - theoretical and practical challenges. More information
Stillström, C. Jackson, M. (2007). The concept of mobile manufacturing. : Elsevier Ltd More information

Avhandling

Rösiö, C. (2012). Supporting the design of reconfigurable production systems. Mälardalen University Press Dissertations. Västerås: Mälardalen University More information

Konferensbidrag

Kvarnemo, A. Johansson, G. Rösiö, C. (2017). Project portfolio management in technology transformation situations. More information
Nafisi, M. Wiktorsson, M. Rösiö, C. (2016). Manufacturing involvement in new product development. More information
Andersen, A. Rösiö, C. Bruch, J. Jackson, M. (2016). Reconfigurable Manufacturing - An Enabler for a Production System Portfolio Approach. Procedia CIRP. More information
Bruch, J. Rösiö, C. Granlund, A. (2015). User-supplier collaboration in production equipment development – a lifecycle perspective. More information
Rösiö, C. Bruch, J. Johansson, A. (2015). Early production involvement in new product development. More information
Bruch, J. Rösiö, C. Bellgran, M. Granlund, A. (2014). User-supplier integration throughout the different lifecycle stages of the production equipment. More information
Rösiö, C. Bruch, J. (2014). Focusing Early Phases in Production System Design. More information
Bjelkemyr, M. Wiktorsson, M. Rösiö, C. Bruch, J. Bellgran, M. (2013). Production Localization Factors. Cranfield, United Kingdom: More information
Bellgran, M. Bruch, J. Rösiö, C. Wiktorsson, M. (2013). Decision support for production localization. More information
Rösiö, C. Wiktorsson, M. Bruch, J. Bellgran, M. (2013). Risk Analysis in Manufacturing Footprint Decisions. : Cranfield University Press More information
Schedin, J. Rösiö, C. Bellgran, M. (2012). Considering Production Localisation in the Production System Design process. More information
Rösiö, C. (2012). Considering reconfigurability characteristics in production system design. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg More information
Rösiö, C. Jackson, M. (2009). Enabling Changeability in Manufacturing System Design by adopting a Life Cycle Perspective. More information
Rösiö, C. Jackson, M. (2009). Enabling Changeability in Manufacturing System Design by adopting a Life Cycle Perspective. More information
Stillström, C. Jackson, M. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. More information
Stillström, C. Jackson, M. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. More information
Bäckstrand, J. Stillström, C. (2007). Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept. More information
Stillström, C. Bäckstrand, J. (2007). Effects on Supply Chain Relations in Mobile Manufacturing. More information
Stillström, C. Ask, A. (2006). Mobile manufacturing Systems. More information
Stillström, C. Johansson, B. (2006). Mobile Manufacturing System Characteristics. More information

Licentiatavhandling

Stillström, C. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development. Göteborg: Chalmers University of Technology More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information