Torbjörn Schultz

Universitetsadjunkt

Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E3134
Telefon
+46 36-10 1561
Signatur/Kortnamn
SCTO
Skype
torbjorn.schultz@ju.se
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.