Linda Bergqvist

Samverkansansvarig

VD-kansli , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Filosofie kandidat


Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Bergqvist, L. (2019). How are we doing? – Taking the pulse on collaboration. University-Industry Interaction Conference, 18-20 June 2019, Helsinki, Finland. More information